درباره مدیریت های توزیع نیروی برق شهرستان ها

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۹ اسفند ۱۳۹۹

 


 

مدیریت توزیع برق شهرستان سنندج
نام و نام خانوادگی محمد سعید سلطانی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی کارشناسی برق قدرت – کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
سوابق خدمتی از سال ۷۸ رئیس خدمات فنی برق شهرستان قروه-از سال ۸۳  مدیریت توزیع برق شهرستان قروه –از سال ۸۷ مجری طرحهای اختصاصی انشعابات و مسکن مهر در حوزه ستادی –ازاواخر سال ۹۴  معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ –ازسال ۹۶ تاکنون مدیریت برق شهرستان سنندج
اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۳۱۶۳۷۶۸- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۳۱۶۳۷۶۸- ۰۸۷

رایانامه: m.sanandaj (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان سنندج – خیابان استقلال ۳۳۱۵۱۳۰۰

 

 

 

 

مدیریت توزیع  امور برق شمالی شهرستان سنندج
نام و نام خانوادگی محمد آزاد حسینی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی کارشناسی برق-انتقال و شبکه های توزیع
سوابق خدمتی

  ازسال ۸۱ رئیس خدمات فنی برق شهرستان کامیاران – از سال ۸۶ رئیس  بهره برداری برق شهرستان مریوان- از ۹۱ مدیر توزیع برق شهرستان مریوان-از سال ۹۷ تاکنون مدیر امور توزیع برق شمال سنندج

اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۳۱۶۳۷۶۸- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۳۱۶۳۷۶۸- ۰۸۷

رایانامه: m.sanandaj.s (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان سنندج – خیابان استقلال ۳۳۱۵۱۳۰۰

 

 

مدیریت توزیع  امور برق جنوبی شهرستان سنندج
نام و نام خانوادگی اسعد خالدی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی  کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت 
سوابق خدمتی

از سال ۸۶اداره مهندسی و نظارت سنندج-از سال ۸۸ مسئول اداره مهندسی و نظارت سنندج جنوبی-از سال ۹۴ مدیریت توزیع برق شهرستان کامیاران-از سال ۹۵ رئیس گروه برنامه ریزی فنی شرکت -از سال ۹۵ مجری طرح کاهش تلفات شرکت توزیع-از سال ۹۷ مجری طرحهای اختصاصی و انشعابات از ابتدای سال ۹۹ تا کنون مدیریت توزیع برق شهرستان سنندج جنوبی

اطلاعات تماس

شماره مستقیم:  ۳۳۲۳۲۷۶۰- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۳۲۳۲۷۶۰- ۰۸۷

رایانامه: m.danandaj.j (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت : شهرستان سنندج – خیابان حسن آباد  ۳۳۲۳۲۳۵۶

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان بانه 
نام و نام خانوادگی صلاح الدین قادری  

 

 

 

مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی لیسانس برق – قدرت
سوابق خدمتی

ازسال ۷۸ رییس قسمت خدمات فنی برق شهرستان سقز – از سال ۸۱ کارشناس مسئول مطالعات و مکانیزاسیون شبکه در ستاد شرکت  – از سال ۸۸  رییس گروه برنامه ریزی فنی در ستاد شرکت – از سال ۹۴ مجری طرحهای توسعه و اصلاح در ستاد شرکت – از سال ۹۵ تاکنون مدیر توزیع برق شهرستان بانه

اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۴۴۶۵۸۸۱- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۴۴۶۵۸۸۱- ۰۸۷

رایانامه:  m.bane (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان بانه – خیابان امام خمینی  ۳۴۲۶۰۰۲۲

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان سقز
نام و نام خانوادگی عطا اله نوروزی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی کارشناسی برق قدرت – کارشناس ارشد برق گرایش قدرت
سوابق خدمتی از سال ۸۲ کارشناس و مسئول در واحد خدمات فنی شهرستان دیواندره – از ۸۹ مدیر توزیع برق شهرستان دیواندره – ۹۵ تاکنون مدیر توزیع برق شهرستان سقز
اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۶۲۲۳۰۷۰- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۶۲۲۳۰۷۰- ۰۸۷

رایانامه: m.saghez (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان  سقز  -بلوار انقلاب  ۳۶۲۲۲۰۹۷

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان دیواندره
نام و نام خانوادگی محمد امین حریقی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد مهندسی برق – قدرت
سوابق خدمتی مسئول مهندسی و نظارت برق دهگلان – کارشناس صدور دستورکار در برق سنندج –– کارشناس طراحی در برق سنندج شمالی – کارشناس نظارت بر اجرای پروزه ها در برق سنندج جنوبی – معاون فنی برق سقز
اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۸۷۲۲۴۵۰- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۸۷۲۲۳۰۰- ۰۸۷

رایانامه:  m.divandareh (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان دیواندره- بلوار امام ۳۸۷۲۲۵۶۵- ۳۸۷۲۲۴۵۰

 

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان بیجا
نام و نام خانوادگی هادی محمد مرادیان
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی کارشناسی برق قدرت
سوابق خدمتی

کارشناس بهره برداری نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج

رییس اداره بهره برداری برق بیجار- مدیریت توزیع برق شهرستان بیجار

اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۸۲۲۴۰۰۰- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۸۲۲۴۰۰۰- ۰۸۷

رایانامه:  m.bijar (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان بیجار  خیابان آزادگان ۳۸۲۲۴۴۰۰- ۳۸۲۲۲۲۴۵

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان قروه
نام و نام خانوادگی فرهاد میمنت ابادی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی لیسانس برق – قدرت
سوابق خدمتی کارشناس اداره بهره برداری –رییس اداره مهندسی ونظارت قروه -رییس اداره بهره برداری دهگلان –مدیریت توزیع برق شهرستان قروه
اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۵۲۲۳۲۳۲- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۵۲۲۳۲۳۲- ۰۸۷

رایانامه:  m.ghorveh (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان قروه- بلوار امام  ۳۵۲۴۴۸۰۰

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان دهگلان
نام و نام خانوادگی کیومرث آقا محمدی

مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی کارشناسی (مهندسی علمی کاربری برق شبکه های انتقال و توزیع )
سوابق خدمتی از سال ۱۳۸۲مسئول خدمات فنی برق سقز – از۱۳۸۸ مدیرتوزیع برق دیواندره -از سال ۱۳۸۹ مدیر توزیع برق بانه-از سال۱۳۹۱ رئیس بهره برداری توزیع برق شمالی سنندج -در اواخر سال ۱۳۹۲ رییس گروه نظارت شرکت در حوزه ستادی-از سال ۱۳۹۲ تا کنون مدیر توزیع برق دهگلان
اطلاعات تماس

شماره مستقیم:  ۳۵۱۲۲۲۶۹- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۵۱۲۲۶۰۰- ۰۸۷

رایانامه:  m.dehgolan (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان دهگلان – خیابان بخشداری ۳۵۱۲۲۱۰۰

 

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان مریوان
نام و نام خانوادگی مرتضی محبتی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی لیسانس برق – قدرت
سوابق خدمتی

۲ سال کارشناس فنی شهرستان سقز – ۷ سال رئیس اداره مهندسی و نظارت سقز-۳۰ ماه مدیریت توزیع برق کامیاران –۶ ماه مدیریت توزیع برق مریوان

 

اطلاعات تماس شماره مستقیم:  ۳۴۵۲۱۲۲۴- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۴۵۲۱۲۲۳- ۰۸۷

رایانامه:  m.marivan (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان مریوان – خیابان ابو اهمار ۳۴۵۲۱۲۲۱

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان کامیاران
نام و نام خانوادگی شهرام بهمنی
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی کارشناس مهندسی برق- شبکه های انتقال وتوزیع
سوابق خدمتی از سال ۷۷  تکنسین آمارواطلاعات شبکه و نوسازی شهرستان بیجار -از ۷۹ تکنسین آمارواطلاعات شبکه و طراحی شبکه شهرستان قروه-از۸۲ مسئول اداره مهندسی ونظارت شهرستان قروه -از ۹۲ کارشناس طراحی اداره مهندسی ونظارت امورشمالی سنندج-از۹۶ رئیس اداره مهندسی ونظارت اموربرق جنوبی -از۹۷ سرپرست برق شهرستان کامیاران
اطلاعات تماس

شماره مستقیم:  ۳۵۵۲۴۴۱۰ – ۰۸۷

دور نگار :   ۳۵۵۲۴۴۱۰  – ۰۸۷

رایانامه:  m.kamyaran (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان کامیاران – خیابان آزادی ۳۵۵۲۵۱۵۵

 

 

 

 

مدیریت توزیع برق شهرستان سرواباد
نام و نام خانوادگی عبداله آذری عبداله اذری مدیرت توزیع برق مریوان
مسئولیت کلی نظارت عالیه بر اجرای موثر و به موقع اقدامات در کلیه واحدهای برق شهرستان بر اساس اهداف سالانه تعریف شده و برنامه ریزی به منظور حسن استفاده از کلیه اعتبارات تخصیص یافته -جذب اعتبارات لازم برای انجام طرحها و پروژه های اولویت دار -نظارت عالیه بر تعمیرات و نگهداری شبکه و کنترل حوادث و اتفاقات و خاموشی های شبکه در جهت کم کردن زمان خاموشی ها
مدرک تحصیلی لیسانس برق
سوابق خدمتی
از سال ۸۲-۸۹ مسئول واحد اتفاقات برق مریوان
از سال ۸۹-۹۲ مسئول واحد تعمیرات برق مریوان
– از سال ۹۲-۹۹ مسئول اداره بهره برداری برق مریوان
از ۹۹ تا کنون مدیریت توزیع برق شهرستان سروآباد
.
اطلاعات تماس

شماره مستقیم:  ۳۴۸۲۳۸۴۳- ۰۸۷

دور نگار :   ۳۴۸۲۳۸۴۲- ۰۸۷

رایانامه:  m.sarvabad (at) kurdelectric.ir

آدرس و شماره شرکت :شهرستان سرو آباد- خیابان فرمانداری ۳۴۸۲۳۸۴۱

 

 

 

image_pdfimage_print