مشترکین و متقاضیان  گرامی جهت

دریافت ایین نامه ها و راهنمای فرایند های فروش انرژی,انشعاب و خدمات پس از فروش 

میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید.

 

 

ردیف عنوان خدمت
1 انتخاب گزینه  مشترکین صنعتی
2 انتخاب گزینه مشترکین کشاورزی
3 هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر
4 هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان آمپري با قدرت كمتر از 30كيلووات
5 هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان انشعاب 25آمپر تكفاز
6 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق
7 تعرفه های برق و شرایط عمومی انها سال ۹۸
8 درخواست انشعاب آمپری دایم حقوقی
9
10 درخواست انشعاب آمپری موقت حقوقی
11 درخواست انشعاب آمپری موقت حقیقی
12 درخواست تفکیک انشعاب
13 درخواست ادغام انشعاب
14 درخواست افزایش یا کاهش آمپراژ
15
16
17
18
19
20
21
22
23 انجام تسويه حساب
24
25 درخواست اصلاح اطلاعات
26 درخواست اصلاح نام حقوقی
27
28 درخواست بررسي صورتحساب
29 درخواست تغییر تعرفه
30 درخواست تغییر نام حقیقی
31 دریافت سوابق پرداخت
32
33
34