1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تصریح این خبر گفت:  بدون شك تحولات دنياي امروز و ورود به جامعه اطلاعاتي و ارتباطي ، اهميت روز افزون روابط عمومي ها را به عنوان يكي از عوامل تاثير گذار  بر افكار عمومي و عامل ارتباط بين سازمان ها و جامعه را بيشتر نموده است .

 وی در ادامه افزود: اطلاع رساني جامع و به روز ، پاسخگويي به شبهات ، تلاش در جهت تكريم ارباب رجوع ، بهينه نمودن مجموعه اقدامات شركت ، انتقال مطالبات مشتريان به كاركنان و مديران و تصميم گيران شركت ، از جمله وظايف نهاد روابط عمومي است . لذا توجه ويژه به جايگاه و نقش اين قشر در هر سازمان ، نهاد و شركتي یک امري ضروري است .

  مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در ادامه سخنان خود با اشاره به فرارسيدن 27 ارديبهشت، روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی را به تمامي مديران ، كارشناسان و دست اندركاران ساعي و پرتلاش عرصه روابط عمومي در شركت توزيع نيروي برق استان كردستان و ديگر سازمانها و نهادهاي استاني ، تبريك و تهنيت عرض نمود و براي همه ي دست اندرکاران عرصه مطبوعات، نشریات و روابط عمومی ، آرزوي سربلندي و موفقيت روز افزون را مسئلت نمود.