تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ آبان ۱۴۰۰

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ازهمه مشترکان کردستانی خواست همچنان مصارف برقی غیرضروری خود را به منظورجلوگیری ازاعمال خاموشی برق در روزهای سرد، مدیریت کنند.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان مدیر عامل شرکت در تشریح این خبر گفت: با توجه به افزایش مصرف گاز کشور به دلیل کاهش محسوس دمای هوا، ازآنجایی که بخش قابل توجهی ازگازمصرفی کشور، صرف تولید برق در نیروگاه های گازی می شود، ضروری است مشترکان برق کردستانی علی الخصوص بخشهای (خانگی وتجاری) به مانند روزهای اخیر، با مدیریت بهینه مصرف و حذف مصارف غیر ضرور، همچنان همراه و یاریگر خدمت گزاران خود دربخش تامین انرژی برق در استان باشند.

وی درادامه اذعان داشت: اگرنیروگاه های گازی باکمبود سوخت گاز مواجه شوند، امکان تولید برق در این نیروگاهها مختل شده و از نظر فنی شبکه توزیع برق کشور توان پاسخگویی بار اضافی مشترکان برق را نخواهد داشت و شرکت توزیع برق کردستان به تبع از سراسر کشور، در آن شرایط به ناچار مجبور است نسبت به اعمال خاموشی های با برنامه در بخش هایی ازسطح استان در فصل سرد سال، اقدام نماید .

وی با بیان اینکه اکنون رشد مصرف برق کشور در سالجاری به نسبت سال قبل روندی  افزایشی داشته است، گفت : همکاری خوب هموطنان کردستانی  درگذر از پیک برق تابستان جاری، این نوید را می دهد که در استان همچنان شاهد همکاری و همراهی خوب مشترکان برق در مدیریت مصرف انرژی باشیم تا شاهد خاموشی اجباری برنامه ریزی شده ناشی از کاهش توان تولید برق در نیروگاههای گازی نباشیم .

ایشان درادامه یادآور شد: کاهش محدودیت احتمالی درتامین گاز مورد نیازصنایع ،کاهش نیاز به سوخت مایع در نیروگاهها، عدم افت فشار و یا قطع گاز در مناطق سردسیر انتهای شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشی برق در سطح استان به دلیل کمبودسوخت درنیروگاههای گازی، بخشی ازمنافع حاصل ازمدیریت مصرف انرژی، دربخش های مختلف خانگی وتجاری و صنایع است.

استان کردستان دارای بیش از ۷۰۰ هزار مشترک برق است که از این تعداد ۹۴ درصد در بخش های خانگی و تجاری قرار داشته و بالغ بر میزان ۵۵  درصد از مصرف برق استان را به خود اختصاص میدهند .

image_pdfimage_print