تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ اسفند ۱۳۹۹

مدیرتوزیع برق شمال سنندج ازرفع ضعف ولتاژ شهرک حافظ (نایسر) وخیابان فلسطین خبرداد

به گزارش روابط عمومی توزیع برق شهرستان سنندج  محمدآزادحسینی درتوضیح این خبرگفت:باتوجه به افت ولتاژ هرساله این مناطق به علت افزایش باروهمچنین افزایش تعدادمشترکین،جهت اصلاح وبهینه سازی شبکه برق این مناطق برنامه ریزی واقدامات لازم انجام شد.

وی در ادامه افزود: جهت بهبودافت ولتاژ شهرک حافظ (نایسر)۵۱۲مترشبکه فشارمتوسط هوایی احداث ویکدستگاه پست ۱۶۰کیلوولت آمپرنصب وراه اندازی شدهمچنین ۹۰مترکابل کشی فشارضعیف زمینی درمحل احداث شده است. برای پروژه  رفع ضعف ولتاژ خیابان فلسطین  وبه منظورتعمیرواورهال شبکه وبهبودشبکه برق یکدستگاه پست هوایی ۲۵۰کیلوولت آمپردرمحل نصب ونسبت به احداث ۱۳۵مترشبکه فشارضعیف زمینی اقدام شد.

حسینی درادامه تاکیدکرد:جهت اجرای این پروژه ها هزینه ای بالغ بر۳۵۰میلیون تومان ازمحل منابع داخلی  شرکت صرف شده است .

وی بابیان اینکه درپی تاکیدوزارت نیرو به کاهش تلفات شبکه برق به  زیر۱۰درصددرچندسال اخیرپروژه های اصلاح شبکه وکاهش تلفات دردستورکارشرکت توزیع قرارگرفته است اعلام کردباانجام این پروژه ها تلفات شبکه کاهش  تاحدودی یافته است.

image_pdfimage_print