به گزارش خبرنگارروابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان   جمال الدین حسینی بااعلام این خبرگفت: يكي از اهداف مهم شركت براي تبديل شبكه هاي سيم مسي به كابل خود نگهدار، بهسازي شبكه هاي فرسوده، جلوگيري از سرقت و خدمت رساني مطلوب و مطمئن به مشتركان برق استان است.

وی در ادامه به برخی از مزایای عمده استفاده از کابل خود نگهدار در شبکه‌های هوایی توزیع برق اشاره کرد و گفت:از مزایای اجرای این طرح،  افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مقابل شرایط جوی و اتفاقات ناشی از برخورد اشیاء خارجی، کاهش انرژی توزیع نشده، کاهش هزینه شاخه زنی در مناطق مشجر، کاهش تلفات با از بین رفتن جریان نشتی در درختان و تجهیزات، کاهش خطر آتش سوزی در مناطق مشجر و جلوگیری از تخریب محیط زیست و مرگ حیوانات، آزادی عمل بیشتر در طراحی خطوط به دلیل کاهش فاصله حریم کابل‌های خود نگهدار، امکان نصب خط جدید کابل خود نگهدار در کنار خط قبلی بر روی یک تیر، امکان زیباسازی مبلمان شهری و روستایی با مخفی کردن کابل‌های خود نگهدار از انظار عمومی، امکان استفاده از پایه‌های کوتاه به سبب عایق دار بودن هادی‌ها و امکان افزایش ظرفیت خط و نصب مدار جدید بر روی پایه‌ها به عنوان مهمترین آن‌ها نام برد.

 وی در پایان خاطر نشان کرد: ازابتدای شروع طرح درسال99 بالغ بر17500مترازشبکه محدوده امور برق جنوب این شهرستان بابهره گیری ازکابل های خودنگهدار بااعتباری بالغ بر9 میلیاردو سیصد میلیون ریال به بهره برداری رسید.