فهرست پیمانکاران مجاز خرید خدمت

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۲۱ دی ۱۳۹۹

قابل توجه مراجعین محترم

  لیست پیمانکاران مجاز خرید خدمت  را می توانید از طریق لینک های زیر به تفکیک  دریافت نمایید.

 


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
پیمانکاران مجاز اجاره خودرو ۹۷۰۲۰۴0.015 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-اجاره-خودرو-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز اصلاح انشعاب ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-اصلاح-انشعاب-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز بازدید محل ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-بازديد-محل-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز تست و بازرسی ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-تست-و-بازرسي-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز حفاری و چاله کنی ۹۷۰۲۰۴0.010 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-حفاري-و-چاله-كني-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز قرائت و توزیع ۹۷۰۲۰۴0.010 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-قرائت-و-توزيع-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز قطع و وصل ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-قطع-و-وصل-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز کلید در دست ۹۷۰۲۰۴0.012 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-کلید-در-دست-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز مراکز روستایی ۹۷۰۲۰۴0.013 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-مراكز-روستايي-970204.xlsx


 

image_pdfimage_print