قوانین سلامت اداری

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۹ آبان ۱۴۰۰

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1دستور العمل اجرایی ماده ۹۱ و ۹۲ قانون استخدام کشوری0.029 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/دستورر-العمل-اجرايي-ماده-91-و-92-قانون-استخدام-كشوري.docx
2قانون ارتشا0.019 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-ارتشا.docx
3قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد0.025 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-ارتقاء-سلامت-نظام-اداري-و-مقابله-با-فساد.docx
4قانون تعارض منافع0.668 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-تعارض-منافع.pdf
5قانون حقوق شهروندی0.403 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-حقوق-شهروندي.pdf


 

 

لیست بازرسین سلامت اداری
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
۱ آقا ی سید محمد فتحی  ۰۹۱۸۳۸۳۷۰۶۵
۲ آقا ی کیوان محمدی  ۰۹۱۸۷۷۱۳۸۰۳
۳ آقای عطاالله نوروزی  ۰۹۱۸۳۷۳۸۴۶۸
۴ آقای مرتضی محبتی        ۰۹۱۸۸۷۷۵۳۷۹

 

نظر سنجی قوانین و مقررات

  • چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:

 

image_pdfimage_print