1

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1دستور العمل اجرایی ماده ۹۱ و ۹۲ قانون استخدام کشوری0.029 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/دستورر-العمل-اجرايي-ماده-91-و-92-قانون-استخدام-كشوري.docx
2قانون ارتشا0.019 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-ارتشا.docx
3قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد0.025 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-ارتقاء-سلامت-نظام-اداري-و-مقابله-با-فساد.docx
4قانون تعارض منافع0.668 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-تعارض-منافع.pdf
5قانون حقوق شهروندی0.403 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2021/10/قانون-حقوق-شهروندي.pdf
6قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد0.188 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/05/قانون-ارتقاء-سلامت-نظام-اداري-و-مقابله-با-فساد.pdf
7قانون رسیدگی به تخلفات اداری0.084 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/05/قانون-رسيدگي-به-تخلفات-اداري.pdf
8مواد۹۱و ۹۲ و۹۳قانون مدیریت خدمات کشوری0.023 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/05/مواد91و-92-و93قانون-مديريت-خدمات-كشوري.doc
9ابلاغ بخشنامه تعارض منافع0.671 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/05/ابلاغ-بخشنامه-تعارض-منافع.pdf
10پیام های ۲۱گانه رهبری0.854 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/05/پيام-هاي-21گانه-رهبری.pdf


 

 

لیست بازرسین سلامت اداری
ردیف نام و نام خانوادگی شماره تماس
1 آقا ی سید محمد فتحی  09183837065
2 آقا ی کیوان محمدی  09187713803
3 آقای عطاالله نوروزی  09183738468
4 آقای مرتضی محبتی        09188775379

 

نظر سنجی قوانین و مقررات

  • چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم: