1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، مدیرعامل شرکت هیوا لهونیان، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را استفاده از ظرفیت و توان بسیج در ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصارف انرژی برق در بخش‌های مختلف اداری، تجاری و خانگی ذکر کرد و گفت: این روزها با توجه به رشد بی‌سابقه مصرف برق، شاهد عدم توازن بین تولید و مصرف برق در کشور هستیم.

وی درادامه اذعان داشت: به همین منظور و در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر اصلاح الگوی مصرف به عنوان یکی از راهکارهای رفع این مشکل و با هدف توسعه و ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و تغییر رفتار مشترکان و ارائه راهکارهای بهینه سازی به مشترکان برق و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای کلیه مشترکان با اولویت مشترکین بخش های کشاورزی و صنایع و همچنین همکاری در جهت اجرای بخشنامه مربوط به تکلیف دستگاههای اجرایی به استفاده از پنل های خورشیدی به میزان حدقل 20 درصد، این تفاهم‌نامه با سازمان بسیج کارمندان سپاه بیت المقدس استان کردستان به امضا رسیده است.

وی با اشاره به برخی مفاد تفاهم‌نامه مبنی بر تبلیغ و گفتمان سازی صرفه جویی برق، شناسایی مشترکان پرمصرف و در اختیار قرار دادن محتواهای آموزشی در سطوح مختلف به گروه‌های جهادی و بسیجیان استان گفت: در راستای تغییر نگرش افکار عمومی درباره نحوه استفاده از این انرژی، کارهای فرهنگی و محتواهایی توسط این شرکت با تولیت دفتر روابط عمومی خواهد شد و در اختیار سازمان بسیج کارمندان قرارداده میشود تا در سطح ادارات استان مورد استفاده قرار گیرد.

ایشان درادامه با اشاره به مفاد تفاهم نامه مبنی بر آموزش مفاهیم مدیریت مصرف برق به بسیجیان فعال ادارات گفت: در راستای تغییر نگرش افکار عمومی درباره نحوه استفاده از این انرژی با مشارکت دفتر روابط عمومی دوره‌های آموزشی به منظور انتقال دانش مدیریت مصرف به مشترکین توسط بسیجیان برگزار خواهد شد.

رمضانزاده مسئول سازمان بسیج کارمندان استان در ادامه با اشاره به این که در شرایط فعلی، محور تمامی برنامه‌های اجرایی بر مبنای کاهش تنش شبکه توزیع و تامین برق مورد نیاز مشترکان به ویژه مشترکان خانگی و صنایع و مراکز درمانی، پمپاژهای آب شهری و روستایی و ایستگاههای مخابراتی قرار گرفته است، گفت: در همین راستا و نظر به اثبات قابلیت‌های تخصصی و کارنامه درخشان نیرو‌های بسیجی در شرایط بحران، ظرفیت‌های این بخش به منظور کنترل بار مصرف و تامین پایداری شبکه برق این استان به شکل تخصصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در پایان نقش آفرینی بسیج در نهضت کاهش مصرف برق با هدف گذاری حداقل 10درصد صرفه جویی با شیوه های گفتمانی و تبلیغی را فرصتی ارشمند خواند که برای ایجاد یک فرهنگ رایج با استفاده از کلیه ظرفیت های دراختیار، می توان به آن دست یافت.