1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد ميمنت آبادي مدیر برق شهرستان قروه در تشریح این خبرگفت: شبکه برق فشار متوسط شهر دلبران بدليل قدمت بالا و  فرسودگي از وضعيت نامطلوبي برخوردار بوده و همچنين حدود 40 ساختمان در حريم شبکه الکتريکي قرار داشتند که امکان بروز خطرات و خسارات جاني و مالي به مشترکان را در برداشته باشد صدور دستورکار و تهيه کروکي عمليات اصلاح و بهينه سازي شبکه 20 کيلوولت اين شهر در برنامه کاري برق شهرستان قروه ،قرار گرفت.

وی در ادامه اذعان داشت: بمنظور رفع حريم و حذف نقاط مخاطره آميزو همچنین به منظور مقاوم سازي و نوسازي شبکه شهردلبران این مدیریت با احداث 1180متر شبکه فشار متوسط هوايي ، جابجائي محل يکدستگاه پست 250 کاوا عمومي موجود و اصلاح شبکه فشار ضعيف زميني با اعتباري بالغ بر 1304 ميليون ريال که از محل اعتبارات داخلی شرکت توزيع برق کردستان اختصاص يافته، توسط واحدهای عملیاتی و اجرایی برق قروه به بهره برداری رسید.

ميمنت آبادي در پایان خاطر نشان کرد و گفت:امیدواریم درسال آتی با برنامه ریزی مدون و استفاده از ظرفیت های موجود نسبت به  اصلاح ، بهينه سازي و مقاوم سازي شبکه ،اقدامات لازم به انجام خواهد رسید.