به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان جمال الدین حسینی   در تصریح این خبر گفت: این اقدامات در 3000 نقطه  سطح شهر و روستاهای  شهرستان سنندج طی ده ماهه گذشته سال جاری انجام گردیده است.

 وی در ادامه افزود:  این پروژه شامل اصلاح، تعویض ترانس، فتوسل، سرپیچ واستاتر و تعویض و تعمیرکلی چراغ های روشنایی معابر بوده است.

حسینی در ادامه عنوان کرد:270دستگاه چراغ 30 وات، 420 دستگاه چراغ 50 وات، 1400 دستگاه چراغ 70 وات، 200 دستگاه چراغ 125 وات، 1217 دستگاه چراغ 150 وات ، 451 دستگاه چراغ 250 وات و30 دستگاه چراغ 250 وات متال همچنین 12 دستگاه چراغ 400 وات سدیم، تعداد چراغ هایی بوده است که در این مدت مشمول تعمیرکلی یا تعویض گردیده اند.

حسینی در ادامه با اشاره به 1576 دستگاه چراغ روشنایی معابر اذعان داشت:  این تعداد چراغ روشنایی در نقاط ضروری شهرستان سنندج نصب گردید.

مدیر امور توزیع برق سنندج جنوب در پایان سخنان خود تأکید کرد: ساخت 6500 اقدام اصلاحی که برای حفظ روشنایی معابر مطلوب در بخش جنوب شهرستان سنندج انجام گرفته است نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد رشد داشته، که امید است با تلاش شبانه روزی همکاران این مهم در رأس اهداف شرکت برای خدمات رسانی بهتر به مشترکین قرار بگیرد.