1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمد سعید سلطانی درتشریح این خبرگفت :دراین دوره آموزشی که بیش از40 سیمبان،تکنسین و کارشناسان فنی حضورداشتند بامباحث مرتبط با ایمنی و امداد و نجات به مصدوم حین کار،آشنا شدند.

وی هدف ازبرگزاری این دوره ها راتجزیه وتحلیل حوادث شغلی عنوان کردوگفت: درتلاشیم با واحد های متولی امر در سطح شرکت دوره های آموزش ایمنی برای همکارانی که درمجاورت شبکه ها وتاسیسات الکتریکی کارمیکنندبه سمت یک الزام درآید.

سلطانی درادامه ضمن تبیین اهمیت ایمنی دربرق به تشریح انواع برق گرفتگی و روش های جلوگیری ازآن پرداخت و گفت: محتوای اهمیت برگزاری این دوره آموزشی برای فرگیران رعایت مقررات ایمنی  در هنگام کار  مطابق با استانداردهای مربوطه می باشد.

وی درپایان اظهارامیدواری کرد و گفت:امیدوارم در سالهای آتی بارویکرد مثبت از پیش تعیین شده ،برگزاری کلاسهای ایمنی، یکی ازالویتهای اجرایی این  شرکت باشد.