1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان صلاح الدین قادری در تشریح این خبر گفت: با اجرای این پروژه گام بلندی در زمینه رفع ضعف ولتاژ،کاهش تلفات و ساماندهی شبکه توزیع برق این شهرک پر جمعیت و ترمینال بزرگ بانه برداشته شد.

قادری در ادامه افزود: اجرای 120 کیلومتر شبکه سیم مسی به کابل خود نگهدار سهم شهرستان بانه در سال 1400 می باشد که در آینده ای نزدیک این مهم برای کل شبکه فشار ضعیف اجرا و به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه سخنان خود اذعان داشت: نصب پایه های بتنی فشار ضعیف با هدف تعویض پایه های فرسوده، ساماندهی معابر تعریضی، رفع حریم شبکه فشارضعیف و اصلاح سطح مقطع در فاصله های متعدد به منظور استاندارد سازی از جمله اقدامات صورت گرفته در اجرای پروژه مذکور محسوب می شود.

مدیر توزیع برق شهرستان بانه در ادامه سخنان خود با اشاره به مزایای کابل خود نگهدار گفت: کابل خودنگهدار بعنوان نسل جدید هادی ها مزایای بسیاری از جمله کاهش سرقت، جلوگیری از برخورد اشیاء خارجی با شبکه، کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان و پایداری  شبکه های توزیع را داراست.