مدیر توزیع برق شهرستان بانه خبر داد:

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۷ مهر ۱۴۰۰

در شش ماهه اول سال جاری پروژه هایی در حوزه اصلاح و توسعه شبکه به پایان رسیده است/ در شش ماهه دوم تکمیل این پروژه ها و اجرای طرحهای دیگری در دست اقدام است

مدیر برق شهرستان بانه ازتبدیل ۲۱۴۰۰ متر شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار در روستاهای این شهرستان در ۶ ماهه ی نخست سال جاری خبرداد وگفت: کاربرداشت اطلاعات ۳۵ روستای دیگرنیز دردست اجرا است که ظرف ماههای پیش روتمامی شبکه های موجود نیز اصلاح و ساماندهی خواهند شد.

وی با اشاره به لزوم اصلاح ونوسازی شبکه فشارضعیف شهری نیزتاکیدکرد : با بهره گیری از تمام ظرفیتهای شهرستانی تاکنون ۳۵۴۰۰ مترسیم به کابل دربخش شهری نیز تبدیل شده است.

صلاح الدین قادری درادامه با اشاره به پروژه رفع ضعف ولتاژدرمحله دامنه آربابا وکوی فرهنگیان اظهارداشت: باهدف پایداری بیشترشبکه فازنخست تعویض هادی های فیدرگلشهر به طول۶۸۰ متر به بهره بره برداری رسید. همچنین با نصب سرخط های تغذیه برروی شبکه این مناطق، برق مطمئنی دریافت نموده و مشکلی درارتباط باخاموشی عملکرد نخواهندداشت.

وی درادامه اضافه کرد : باهدف افزایش ظرفیت سازی برای متقاضیان جدید و برقرسانی، تعداد۲۱پست هوایی توسط پیمانکار اجرا و به بهره برداری رسیده همچنین ۲۶دستگاه پست نیزدرهمین راستا افزایش قدرت داده شد.

ایشان تعمیرات به موقع شبکه را بهترین راه حل کاهش خاموشی عنوان کرد وگفت : درسال جاری با توجه به کثریت شبکه توزیع دربخش شهر وروستا برنامه ریزی های مناسب جهت جبران نواقص و ادامه تعمیرات جهادی شبکه دربخش بهره برداری صورت پذیرفته وحدود۸۰کیلومترازطول شبکه جاده سردشت به صورت جهادی تعمیرورفع عیوب شدند.

قادری درادامه به عملکرد واحدمشترکین نیز اشاره کرد وتصریح نمود : در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد  ۱۲۹۸ انشعاب جدیددربخش شهر و روستا به فروش رفته و ۵۷۵ موردتست لوازم اندازه گیری ثبت شده است.

وی همچنین عنوان کرد: کار تکخوانی روستای ساوان با تعداد ۲۵۵ مشترک نیز به اتمام رسیده است.

قادری در پایان یادآور شد:در شش ماهه ی نخست سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳۶ پروژه نصب، احداث و اصلاح شده که هزینه ای بالغ بر ۱۳۵ میلیارد و ۶۶۵ میلیون ریال به همراه داشته است وو تعداد ۸۰ پروژه برکناری با اعتبار ۴۲ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال به اتمام رسیده است.

image_pdfimage_print