1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمد امین حریقی در تشریح این خبر گفت: این دو پروژه توسط دو اکیپ اجرایی به اتمام رسید و همچنین حدود 22 کیلومتر شبکه فشارضعیف در دست اجرای  باقیمانده در سطح شهرستان با کابل های خودنگهدار اصلاح و بهینه می گردد.

 وی با بیان اینکه برنامه ریزی شده است که این 22 کیلومتر شبکه فشارضعیف سیمی  در قالب 5  پروژه جداگانه به کابل خودنگهدار تبدیل شود، اذعان داشت: این طرح ها علاوه بر نوسازی شبکه، دارای مزایایی از قبیل ایمنی بالا، حذف برق های غیر مجازف زیبایی دیداری شبکه، کاهش تلفات، کاهش خاموشی ها و انرژی توزیع شده شبکه برق می باشد.