1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تصریح این خبر گفت: در سالجاري 4000 متر شبکه  فشار ضعيف هوايي بمنظور برقرساني و تامين انشعاب برق متقاضيان جديد در شهرستان قروه  احداث گرديده است.

وی در ادامه افزود: در سالجاري جهت برقراري انشعاب برق متقاضيان شهري و روستايي که بدليل فاصله زياد از شبکه فشار ضعيف هوايي موجود پيشنهاد احداث شبکه مطرح شده بود، نسبت به نصب 125 اصله پايه بتوني و احداث 4000 متر شبکه فشار ضعيف هوايي با کابل خودنگهدار با اعتباري بالغ بر 6 ميليارد ريال از محل اعتبارات داخلي شرکت توزيع و برقراري 67 فقره انشعاب برای متقاضیان اقدام گردید.   

ميمنت آبادي در پایان اذعان داشت: با توجه به ساخت و سازهاي جديد و توسعه بافت شهري و روستايي، تعداد زيادي از تقاضاهاي واگذاري انشعاب نياز به احداث و توسعه شبکه برق را دارند که اميدواريم با تخصيص بموقع اعتبار و تسريع در طي مراحل اداري بتوانيم در حداقل زمان ممکن و با توجه به اهداف کيفي تعيين شده کار نيرو رساني به متقاضيان احداث شبکه را  انجام دهيم.