به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد ميمنت آبادي در تشریح این خبر گفت : بعد از اتمام تکخواني شدن در روستاهاي شهابيه ، کريم آباد عليوردي ، قاملو ، کبودخاني ، زيويه ، امين آبادقصلان ، صندوق آباد ، خشکمرود عليا و سفلي ، شيروانه و شهاب الدين تعداد 12 دستگاه تابلو اندازه گيري روشنايي معابر با اعتباري بالغ بر 523 ميليون ريال از محل عوارض برق توسط اکيپ نوسازي برق شهرستان قروه در اين روستاها نصب گردید.

ميمنت آبادي درادامه افزود:  قبلا چراغهاي معابر اين روستاها بصورت دستي روشن و خاموش ميگرديد که با نصب تابلوهاي مستقل روشنائي در روستاهاي مذکور خاموشي ها  بصورت اتوماتيک کنترل مي شوند .

وی در پایان ادامه داد: با نصب لوازم اندازه گيري تلفات شبکه در بحث روشنائي تحت کنترل قرار گرفته است.