1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تشریح این خبر گفت: با توجه به شرایط آب و هوایی استان کردستان، وضعیت توپولوژی و فرسودگی شبکه های سیمی برق، اجرای این پروژه عظیم نقشی اساسی و مهم در پایداری شبکه و ارائه خدماتی بهتر و مطمئن تر به مشترکین را در بر دارد.

لهونیان در ادامه با اشاره به اجرای پروژه های تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگه دار در دو سال پیشین اذعان داشت: در سال 97 ، میزان 120 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار تبدیل گردید که این عدد در سال 98 به 215 کیلومتر رسید این در حالی است که فقط در دو ماه اخیر مهر و آبان امسال بیش از 322 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگهدار تبدیل شده است.

وی در ادامه بیان داشت:  از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه بیش از 748 کیلومتر شبکه سیمی به کابل خود نگه دار تبدیل شده است که نشان از برنامه ریزی هدفمند، عزم مجموعه و تلاش شبانه روزی کارکنان بخش های اجرایی، عملیاتی و پشتیبانی این شرکت برای اصلاح و بهسازی شبکه دارد.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به اهداف اجرایی این پروژه عظیم اشاره کرد و گفت: افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش تلفات، بهبود مبلمان شهری، کاهش خطرات برق گرفتگی، کاهش خاموشی، جلوگیری از سرقت شبکه های برق، حذف برق های غیر مجاز و ضریب بالای ایمنی از اهداف مهم و اساسی اجرای پروژه تبدیل شبکه سیمی به ” کابل خود نگهدار ” است.

لهونیان در پایان سخنان خود اذعان داشت: با توجه به اجرای این پروژه ها در چند سال اخیر و رشد چندین برابری آن در سال 99 امید است با عزم جدی و برنامه ریزی صحیح تا پایان سال 1402 بتوان تمام شبکه های فشار ضعیف سیمی استان را به کابل خود نگهدار تبدیل کرد، قطعا این اقدام موفقیتی بزرگ برای این شرکت و استان خواهد بود.

لازم به ذکر است این شرکت در نظر دارد تا پایان سالجاری بالغ بر 2300 کیلومتر شبکه سیمی را به کابل خودنگهدار تبدیل کند.