1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تصریح این خبر گفت: با حذف قبض کاغذی برق که یک طرح ملی بود و با موفقیت در کردستان نیز اجرایی شد،هیچ تغییری در بهای برق مصرفی همزمان و یا پس از خذف کاغذی روی نداده است.

وی در ادامه با اشاره به بعضی شایعات در خصوص افزایش قیمت برق همزمان و یا پس از حذف قبض کاغذی برق عنوان کرد: هیچ گونه تغییری در افزایش نرخ و تعرفه برق مصرفی و یا محاسبه صورتحساب ها از شهریور ماه سالجاری که حذف قبض کاغذی عملیاتی گردید صورت نگرفته است و هیچ آئین نامه ای در اینخصوص از سوی دولت و وزارت نیرو تا به اکنون، ابلاغ نشده است.

لهونیان در ادامه اذعان داشت:قطعا” هر گونه تغییر در بهای برق مصرفی و یا تغییرات در محاسبه صورتحساب در سطح استان، از طریق رسانه های جمعی به اطلاع مشترکین برق خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان به مهمترین هدف شرکت که ارائه خدمات برقرسانی و رضایت مشترکین برق می باشد اشاره کرد و افزود: هریک از مشترکین برق در سطح استان حق دارند از میزان برق مصرفی و تعرفه های برق و نحوه محاسبه آن مطلع شوند.مشترکین با مراجعه به ادارات برق شهرستانهای تابعه – قسمت امور مشترکین برق می توانند توضیحات لازم،همراه با ارائه جدول مربوطه، دریافت نمایند تا رضایت خاطر مشترکین در این خصوص حاصل گردد.

لهونیان در ادامه با اشاره به رعایت الگوی مصرف در طول سال و تعرفه های آن عنوان کرد:الگوی مصرف برای مشترکین خانگی در ماه های خرداد تا شهریور(4ماه) هر ماه 300 کیلووات ساعت تعیین و الگوی مصرف در 8 ماه بعدی 200 کیلووات ساعت در ماه تعیین گردیده است.

وی درادامه تشریح کرد:اگر هریک از مشترکینی که بتوانند الگوی مصرف را رعایت کنند با کاهش 16 درصدی بهای برق مصرفی درمقایسه با مشترکین پرمصرف مواجه خواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به مصوبه دولت در این خصوص اذعان داشت:این مصوبه در اردیبهشت ماه ابلاغ و اجرایی شده است و هدف از ابلاغ این چارچوب،حرکت همه مشترکین مخصوصا”مشترکین بخش خانگی در مسیر رعایت الگوی صحیح مصرف برق دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشترکینی که مصرف خود را مدیریت می نمایند اشاره کرد و اذعان داشت:اگر هریک از مشترکین بخش خانگی کمترازالگوی مصرف مورد اشاره، برق مصرف نمایند و همزمان به نسبت دوره مشابه سال قبل ، کاهش در مصرف داشته باشند،میزان کاهش در مصرف برق،با اعمال تخفیف در بهای برق مصرفی همراه خواهد گشت که بصورت بستانکاری در صورت حساب برق مصرفی آنهااعمال می گردد.

سایر مشترکین در بخش های تجاری ،صنعتی ، کشاورزی و عمومی شرایط پلکانی به مانند مشترکین خانگی ندارند و بهای برق مصرفی آنان از اردیبهشت ماه با همان 7 درصد افزایش ،محاسبه می گردد.

لهونیان با اشاره به ابلاغیه موجود اذعان داشت:این ابلاغ هیچ ربطی به حذف قبض برق ندارد چرا که این ابلاغ مربوط به اردیبهشت ماه سالجاری است و حذف قبض در مهرماه اجرایی و عملیاتی گردیده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در پایان عنوان کرد:327 هزار و 166 مشترکین خانگی که در چهارماه خردادتا شهریورماه،الگوی مصرف را رعایت کرده اند و همزمان به نسبت دوره مشابه سال قبل توانسته اند با مدیریت مصرف برق،میزان برق مصرفی خود را کاهش دهند،بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون تومان به عنوان تشویق، صورتحسابهای آنها را بستانکارنماید.