مقایسه شرکت های توزیع برق

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۵ مرداد ۱۳۹۸


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1مقایسه شرکتهای توزیع برق کشور در سال ۹۴9.922 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/مقايسه-شركتهاي-توزيع-برق-كشور-در-سال-94.pdf
2مقایسه شرکتهای توزیع برق کشور در سال ۹۵12.400 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/مقايسه-شركتهاي-توزيع-برق-كشور-در-سال-95.pdf
3مقایسه شرکتهای توزیع برق کشور در سال ۹۶12.558 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/مقایسه-شرکتهای-توزیع-برق-کشور-در-سال-96.pdf
4مقایسه شرکتهای توزیع برق کشور در سال ۹۷1.714 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/12/مقايسه-شركتهاي-توزيع-برق-در-سال-97-.pdf


image_pdfimage_print