1

فرایند صدور گواهینامه با هدف ارزیابی کیفی عملکرد و انطباق سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و حصول اطمینان از انطباق فعالیت های شرکت با نیازمندی های استاندارد این سیستم، به صورت نمونه برداری طی دو روز از فرآیندهای جاری، توسط شرکت آرین توف پاسارگاد با همراهی تیم های نظارتی و مدیران ستادی و کارشناسان شرکت توزیع برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خانم عطایی در تشریح این خبرگفت: ارتقاء سطح سلامت و ایمنی کارکنان، پیمانکاران و شهروندان و همچنین توجه به موضوعات زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی جزئی از اهداف و برنامه های استراتژیک شرکت توزیع برق کردستان  بوده و در بیانیه خط مشی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

عطایی در ادامه سخنان خود افزود: در همین راستا موضوع استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی براساس مدل HSE-MS درکلیه فرایندها و مناطق عملیاتی ظرف چند سال گذشته بطور جد در صدر برنامه های شرکت و به تبع آن دفتر ایمنی قرارگرفته که در نهایت برای اولین بار منجر به ممیزی شد تا در صورت تایید موجبات دریافت گواهینامه ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی شود.

وی در ادامه تأکید کرد: تیم ممیزی از شرکت آرین توف پاسارگاد طی چند روز از حضور خود در شرکت اقدامات، فعالیت ها و مستندات بخش های مختلف شرکت را از جمله حوزه منابع انسانی، معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ و مدیریت برق شهرستان ها را مورد بررسی قرار دادند و از نقطه نظر برآورد شدن الزامات و خواسته های استاندارد و همچنین عملکرد چند سال اخیر شرکت در این راستا و همچنین استقرار نظام نامه ها و مسیرتحقق اهدف و چشم انداز کیفی مورد ارزیابی قرار دادند.

 وی همچنین ضمن اعلام اینکه در ممیزی صدور گواهینامه در شرکت توزیع برق کردستان عدم انطباق مهمی مشاهده نخواهد شد این شرکت را شایسته دریافت این گواهینامه اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد که اخذ گواهینامه عاملی برای رعایت هرچه بیشترمسائل ایمنی شود و در آینده شاهد هیچگونه حوادث دلخراشی در همه حوزه ها علی الخصوص بخش های عملیاتی و اجرایی نباشیم.