موضوعات مرتبط با آمار

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
آشنایی با آمار6.146 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/05/آشنایی-با-آمار.pdf
بزرگان آمار در ایران2.674 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/05/بزرگان-آمار-در-ایران.pdf
بزرگان آمار در جهان2.987 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/05/بزرگان-آمار-در-جهان.pdf
نظامنامه آمار واطلاعات شرکت توزیع برق کردستان0.443 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/05/نظامنامه-آمار-واطلاعات-شرکت-توزیع-برق-کردستان.pdf
نظامنامه آمار واطلاعات وزارت نیرو3.411 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/05/نظامنامه-آمار-واطلاعات-وزارت-نیرو.pdf
اصول بنیادی امار های رسمی0.380 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2020/05/اصول-بنیادی-امار-های-رسمی.pdf


image_pdfimage_print