نصب ۴ دستگاه سکسیونر گازی بر روی شبکه فشار متوسط  برق درمریوان

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ دی ۱۴۰۰

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان از نصب ۴ دستگاه سکسیونرگازی برروی شبکه فشارمتوسط باهدف هوشمندسازی شبکه برقرسانی بااعتباری بالغ بر ۲ میلیارو۲۲۰ میلیون ریال در شهرستان مریوان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان عبدالرحمن مرادی مدیر توزیع برق شهرستان مریوان گفت: به  منظورایجاد آمادگی بیشتر وعبور موفقیت آمیزازپیک مصرف زمستان جاری وهمچنین جلوگیری ازخاموشی های احتمالی حین کار برروی شبکه، ۴ دستگاه سکسیونر گازی باقابلیت کنترل ازراه دور برروی فیدرهای چناره ، بهاران و میدان پیشمرگان مسلمان وخیابان پارک شانونصب و به بهره برداری رسید.

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان میزان اعتبار صرف شده برای نصب این ۴ دستگاه سکسیونرگازی را برابر با ۲ میلیاردو ۲۲۰ میلیون ریال عنوان کرد.

مرادی با اشاره به اینکه میزان موفقیت در جابجایی بار درشبکه های توزیع به تعداد ومکان سکسیونرها ونقاط مانوروابسته است افزود: بامکان یابی مناسب این تجهیزات برروی شبکه فشارمتوسط ،علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه می توان ازبروز اختلال دروسایل برقی مشترکان نیز جلوگیری کرد.

مدیرتوزیع برق شهرستان مریوان  دربخش دیگری ازسخنان خودخاطرنشان کرد: بانصب این سکسیونرها، علاوه برایجادرینگ بین فیدرها شاهد خاموشی گسترده درسطح شبکه نخواهیم بود وطول شبکه های توزیع بانصب این کلیدهای قطع کننده جهت اجرای مانورها بسیارکوتاه ترخواهدشد.

وی درپایان باتاکیدبراینکه مهم ترین اولویت شرکت توزیع برق استان و به طبع  آن مدیریت برق شهرستان مریوان ارائه برق مطمئن وپایدار با حداقل خاموشی های احتمالی می باشد،گفت:کلیدهای قطع کننده فوق تاثیربسزایی درکاهش خاموشی ها دارند.

image_pdfimage_print