به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در تشریح این خبرگفت: نصب اين انشعابات شامل بخش صنعتي و كشاورزي است كه با اعتباري بالغ بر 9 ميليارد و 63 ميليون ريال از اعتبارات داخلي شركت توزيع انجام و به بهره برداری رسید.

وي در ادامه افزود: با هدف رونق گرفتن مجدد توليد در بخش صنعتي و كشاورزي در سال جهش توليد ، تسريع در فرآيند واگذاري انشعاب در حال حاضر پس از طي مراحل بازديد و پرداخت هزينه انشعاب توسط متقاضي و اختصاص اشتراک، در کمترين زمان ممکن لوازم اندازه گيري مشترکين  مطابق با استانداردهاي شرکت توزيع انجام خواهد شد.

ميمنت آبادي در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته در زمینه خدمات غیرحضوری مشترکان می توانند با مراجعه به سایت شرکت توزیع برق استان کردستان kurdelectric.ir  بخش میز خدمات الکترنیک،کلیه خدمات مورد نیاز خود در بخش های مختلف خانگی،تجاری ،صنعتی،کشاورزی و عمومی را بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.