به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، هيوا لهونيان با اشاره به اينكه در راستاي اجراي بخشنامه ابلاغي رياست محترم جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي ماده 17 شوراي عالي اداري با عنوان «حقوق شهروندي در نظام اداري»، اجراي مفاد «دستورالعمل ميز خدمت» در اولويت برنامه كاري شركت توزيع نيروي برق استان كردستان قرار گرفت، اظهار داشت: اين مهم با هدف تعيين چارچوب كاري مشخص و استقرار ميز خدمت در سطح وزارت نيرو به منظور رعايت حقوق شهروندان، به اين شركت نيز ابلاغ گرديد.

وي با بيان اينكه هدف از اجراي اين طرح جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان، تكريم ارباب رجوع، جلوگيري از سرگرداني مردم در ساختمان‌هاي اداري و دستگاه‌هاي اجرايي است، افزود: پيشگيري از فساد اداري و ايجاد نظام اداري پاسخگو و كارآمد، ارتقاي سلامت اداري و هم‌چنين افزايش رضايت‌مندي خدمت گيرندگان در سطح سازمان‌ها و دستگاه‌هاي خدمات رسان از جمله شركت‌هاي آب و برق، از ديگر الزاماتي بود كه در قالب اين طرح دنبال شد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان با بيان اينكه بر اساس بخشنامه ابلاغ شده، مهلت زماني جهت استقرار ميز خدمت حضوري تا تاريخ اول تير 97 و ميز خدمت الكترونيكي تا تاريخ اول آذر 97 تعيين شد، گفت: هم اكنون كليه خدمات اين شركت در بخش امور مشتركين از طريق ميز خدمت مستقر در شهرستان‌هاي تابعه بصورت ميز خدمت حضوري – الكترونيكي ارائه مي گردد.

وي تصريح كرد: از اوايل سال آتي بخش عمده‌اي از خدمات شركت توزيع نيروي برق استان كردستان به صورت الكترونيكي به مشتركين و متقاضيان اين شركت ارائه خواهد شد.

لهونیان با ذكر اينكه در شركت توزيع نيروي برق استان كردستان ميز خدمت حضوري – الكترونيكي در «واحدهاي امور مشتركين» مستقر شده است، تصريح كرد: در ابتدا ميز خدمت حضوري – الكترونيكي در امور برق شمالي سنندج به صورت پايلوت اجرا شد و سپس استقرار ميز خدمت در امور برق جنوبي سنندج و ديگر مديريت‌هاي برق شهرستان‌هاي تابعه نيز اجرايي گرديد.

وی با اذعان به اينكه ميز خدمت حضوري- الكترونيكي در طبقه همكف كليه ساختمان هاي اداري مديريت برق شهرستان‌هاي تابعه استقرار يافت، ادامه داد: متصديان مستقر شده در ميز خدمت، ارباب رجوع را پذيرش كرده و در همان مكان از طريق فرآيندهاي تجميع شده در ميز خدمت، درخواست‌هاي مراجعان پذيرش و خدمات لازم به آنها ارائه مي‌شود.

ميز خدمت جلوه‌اي از حقوق شهروندي است

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه ميز خدمت جلوه‌اي از حقوق شهروندي است، اظهار كرد: پس از تشكيل كارگروه اجرايي استقرار ميز خدمت حضوري و الكترونيكي با حضور مديرعامل، معاونين شركت و مديران دفاتر مستقل، نسبت به اتخاذ تصميمات اساسي در اين خصوص اقدام گرديد.

وي با اعلام اينكه در مرحله نخست اجراي طرح ميز خدمت در شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، پوشش «خدمات صورتحساب قبض» شامل تسويه حساب، تسويه بدهي، تغيير تعرفه، صدور قبض المثني، بررسي صورتحساب، سوابق مصارف و صورتحساب، سوابق پرداخت، اعلام كاركرد مصرفي مشتركين دربسته و انتخاب گزينه صنعتي، لحاظ شد، افزود: در بخش «خدمات مشتركين» نيز خدماتي از جمله درخواست انشعاب آمپري جديد، انصراف قبل از برقراري انشعاب، تغيير مكان داخلي، نصب و جمع آوري مجدد، موقت و يا دائم انشعاب، اصلاح اطلاعات، اصلاح نام، تغيير نام، آزمايش كنتور، اصلاح سرويس انشعاب، قطع موقت انشعاب، وصل مجدد انشعاب و جمع‌آوري موقت انشعاب لحاظ شده و در دستور كار قرار گرفت.

لهونيان با اشاره به اينكه در راستاي تكريم ارباب رجوع و مراجعين شركت، تابلوي مشخصات فردي و شغلي همكاران مستقر در ميز خدمت شهرستانهاي تابعه با مضمون نام و نام خانوادگي، عكس، عنوان مسئوليت و شرح وظايف تهيه گرديد و در محل استقرار كاركنان نصب گرديد، تصريح كرد: تهيه تابلوي مشخصات فردي و شغلي براي ديگر كاركنان شهرستانها و ستاد شركت در روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق درحال تهيه طرح مي‌باشد.

وي ديگر اقدامات صورت گرفته در قالب ميز خدمت را نصب تابلوهاي راهنماي ارباب رجوع و تابلوهاي فرآيند اجراي 13 خدمت به انضمام تابلوهاي مربوط به تعرفه و نرخ هاي خدمات قابل ارائه به مشتركين در راستاي شفاف سازي و سلامت اداري و هم‌چنين تهيه يك كتابچه راهنما دانست.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، ادامه داد: براي جلوگيري از تراكم مراجعين و كاهش زمان انتظار مردم جهت دريافت خدمت، تعداد مناسب باجه و كارمند در ميز خدمت تعريف شده و تا كنون تعداد 5 دستگاه نوبت‌دهي نيز تهيه و راه‌اندازي شد.

وي با اعلام اينكه كسب رضايت مشتركين و متقاضيان و آگاهي از نظرات آنان در تدوين و بازنگري شيوه‌ها و فرآيندهاي كاري متأثر خواهد بود، ادامه داد: بر اساس نتايج مستخرج از نرم‌افزارهاي هوشمند نظرسنجي و استقرار  سخت‌افزارهاي مربوطه اقدام نموده تا بر اساس آن واحد بهره‌بردار در سطح شركت، ميزان رضايت مشتريان خود را پايش كرده و با ارائه گزارشات مناسب، مديران عالي را در اتخاذ تدابير لازم جهت اصلاح فرآيندها و آگاهي از اثربخشي اقدامات و ميزان كيفيت خدمات‌دهي كاركنان ياري نمايند.

ارائه خدمت به 14 هزار نفر در ميزخدمت شركت توزيع نيروي برق كردستان طي 10 ماه

لهونيان در ادامه با اشاره به اينكه خوشبختانه بر اساس ارزيابي‌هاي اخير استانداري كردستان از ميز خدمت دستگاه‌هاي اجرايي استان، بازخورد مناسبي از ميزخدمت حضوري- الكترونيكي شركت توزيع نيروي برق استان كسب شده است، تصريح كرد: در طي مدت 10 ماهه استقرار ميز خدمت در شركت توزيع نيروي برق استان به صورت ماهانه به يك هزار الي 2013 نفر به صورت حضوري- الكترونيكي ارائه خدمت مي‌شود.

وي با بيان اينكه به نيروهاي مستقر در ميز خدمت تأكيد شده است كه حدالمقدر درخواست‌هاي مشتركين و متقاضيان اين شركت در همان روز مراجعه، بررسي و ترتيب اثر داده شود، افزود: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته غالب مراجعات در كمتر از 72 ساعت تعيين تكليف شده است.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان با ابراز خرسندي از اينكه طي 10 ماه نخست استقرار ميز خدمت حضوري- الكترونيكي در شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، قريب به 14 هزار نفر از خدمات ميزخدمت بهره‌مند شده‌اند، خاطرنشان كرد: ارائه خدمت در حوزه‌هاي «فروش و خدمات مشتركين»، «مهندسي و نظارت»، «بهره‌برداري»، «مالي و اداري» و «متفرقه» به مراجعين ميز خدمت اين شركت داده مي‌شود.

وي با اعلام اينكه بيشترين مراجعين به اين شركت در حوزه فروش و خدمات مشتركين با ميانگين 41 درصد است، گفت: كمترين درخواست ثبت شده در ميزخدمت شركت توزيع نيروي برق استان كردستان نيز مربوط به اقدامات در حوزه مالي و اداري با ميانگين 5 درصد است.

برگزاري جلسات و نشست‌هاي ميزخدمت در روستاهاي استان كردستان

لهونيان با ذكر اينكه برحسب ضرورت، با حضور تعدادي از مديران در روستاهاي تابعه استان و مناطق منفك شهري برگزار مي شود، گفت: اين اقدام براي پاسخ‌گويي مستقيم و چهره به چهره به مطالبات مخاطبان و معرفي خدمت شركت توزيع برق در مساجد و اماكن عمومي روستايي استان صورت مي‌پذيرد.

وي افزود: مديران و كارشناسان اين شركت با حضور در روستاهاي استان ضمن تشريح خدمات توزيع برق شهرستان، نسبت به رسيدگي و پيگيري درخواست‌هاي مشتركين روستايي و مناطق منفك شهري اقدامات لازم را لحاظ مي‌كنند.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان با تأكيد بر اينكه حضور مديران شركت در مساجد و مجامع عمومي روستايي بسترساز تسهيل خدمات‌رساني است، خاطرنشان كرد: روستائيان شريف استان مي‌توانند در ديگر ايام سال نيز با مراجعه حضوري به مديريت‌هاي تابعه در سطح استان نسبت به انعكاس مشكلات و درخواست‌هاي خود اقدام كنند.

گام نهايي ميز خدمت «ارائه صد در صدي خدمات به صورت الكترونيكي» است

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در بخش پاياني سخنان خود گام نهايي ميز خدمت را «ارائه صد در صدي خدمات به صورت الكترونيكي» دانست و گفت: تلاش خواهد شد پس از رونمايي از پرتال جديد شركت توزيع نيروي برق، بالغ بر 200 خدمت به صورت الكترونيكي به متقاضیان و مشتركين اين شركت ارائه گردد.

وي با ابراز اميدواري از اينكه پرتال جديد شركت توزيع نيروي برق استان كردستان در 20 اسفند ماه آتي رونمايي شود، خاطرنشان كرد: تمامي مراحل گردش كار، مستندات مورد نياز، مدت زمان و هزينه‌هاي ارائه خدمت در اين سامانه به صورت روتين به‌روزرساني شده و ترتيبي اتخاذ گردد كه در كالبد آن اطلاعات مورد نياز خدمت گيرندگان شامل مراحل گردش كار، مستندات مورد نياز، مدت زمان ارائه خدمت، پرداخت ها، شخص و مسئول پاسخگو خدمت و چگونگي ارتباط، به صورت شفاف از طريق درگاه الكترونيكي دستگاه يا ساير روش ها به طور مؤثر اطلاع رساني شود.

به گفته مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، طراحي و استقرار سامانه الكترونيكي جديد كه در برگيرنده ميزخدمت الكترونيكي است، اين امكان را فراهم مي‌سازد كه كليه مدارك و مستندات لازم براي درخواست خدمت به صورت فايل در سامانه بارگذاري شود و مشتركين بدون نياز به حضور فيزيكي در مديريت‌هاي تابعه اين شركت، با استفاده از بستر اينترنت نسبت به ارائه درخواست خود اقدام كنند.