پاسخگویی به ۲۸۵ هزارتماس تلفنی شهروندان استان کردستان در بستر سامانه پاسخگویی ۱۲۱ واحد عملیات و اتفاقات

تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۲ آذر ۱۳۹۹

طی 8ماهه نخست امسال ،سامانه فوریتهای 121برق کردستان پاسخگوی 285هزار تماس تلفنی شهروندان بوده است.

معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان جواد اکبرآبادی در تشریح این خبر گفت :سامانه پاسخگویی ۱۲۱به عنوان پل ارتباطی مستقیم بین مردم وشرکت توزیع برق کردستان می باشدکه درراستای رضایتمندی مشترکین باهدف جمع آوری درخواست ها وهدایت آن به واحدهای متولی،ثبت ،دسته بندی وپی گیری خاموشی های برق وحوادث ناخواسته و اعزام به موقع اکیپ ها  به صورت شبانه روزی، ارائه خدمت ارائه می کند.

اکبرآبادی بابیان اینکه درحال حاضرتعداد۱۱نفردرهرنوبت کاری بصورت شبانه روزی دربرق شهرستانهای تابعه نسبت به پاسخگویی شهروندان اقدام  می نمایند تصریح کرد:سیستم پاسخگویی به مشترکین درسامانه فوریتهای برق بصورت هوشمند می باشدبه گونه ای که  کلیه تماسهای مردمی بااین سامانه بصورت اتوماتیک  هدایت و ضبط شده وپاسخگویی و بررسی درخواست ها توسط اپراتورها انجام شده وچنانچه مشترک قبلا تماس گرفته باشدباتماس مجددبلافاصله درسیستم شناسایی شده ووضعیت رسیدگی به خاموشی یاموارددرخواستی مشترک ردیابی وآخرین وضعیت آن  به مشترک اعلام میگردد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:طی ۸ماهه نخست امسال سامانه فوریتهای برق این شرکت به بیش از۲۸۵هزارتماس تلفنی شهروندان وایجاد۲۹۹۶۰دستورکاراتفاقاتی اقدام  نموده که این رقم شامل ۹۵۰۰دستورکاراشکال درکابل سرویس  وکنتور مشترک  بوده ، ۸۸۰موردبعنوان اشکالات داخلی سیم کشی منازل واماکن مورداستفاده مشترکین بوده و .۱۹۵۸۰مورددرخصوص اشکال درشبکه برق محل میباشدهمچنین ۹۹۷۰تماس مردمی باسامانه ۱۲۱پیرامون موضوع خاموشی موردی درروشنایی معابرگزارش شده است اکبرآبادی  درپایان گفت:دستاوردمهم سامانه ۱۲۱ایجادبانک اطلاعاتی مناسب درخصوص خاموشی های شبکه است  که شاخص های تعدادخاموشی ها ؛مدت زمان خاموشی وعلت خاموشی هرفیدرتوسط نرم افزاراین سامانه بصورت دوره ای بررسی وفیدرهای باقطعی بالا شناسایی میشودوبه تبع آن نسبت به بهبودپایداری شبکه برق این مناطق اقدام میگردد.

image_pdfimage_print