1

به گزارش  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان عبدالرحمن مرادی در تشریح این خبرگفت: راه اندازی تجهیزات برقرسانی به مجتمع تازه تاسیس تصفیه خانه آب شرب واقع درضلع جنوبی جاده سنندج – مریوان، گامی موثر در جهت حل مشکل آب شرب منطقه با توجه به کاهش منابع آبدهی وکمبود آب شرب این شهر و اراضی اطراف آن دانست .

وی با اشاره به اهمیت بهره برداری از این پروژه در آبرسانی و تامین آب شرب شهرمریوان و روستاهای اطراف آن افزود: دو دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی با ظرفیت 315 کیلوولت آمپر، احداث 458 مترشبکه فشارمتوسط هوایی با هادی روکش دار و تجهیز و اصلاح بیش ازیک و نیم کیلومتر ازشبکه فشار متوسط  هوایی تغذیه کننده پست مذکورجهت تامین برق انشعاب تصفیه خانه، احداث شده است .

ایشان درادامه خاطرنشان کرد: اجرای  عملیات برقرسانی به ایستگاه تصفیه خانه  آب شرب با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق استان انجام و با سرمایه گذاری  افزون بر چهارده میلیارد ریال  به بهره برداری رسید.

وی درادامه اظهارداشت : با احداث خط فشارمتوسط، امکان برقرسانی به مجتمع های دامداری، تولیدی و اراضی اطراف درطول مسیرتسهیل و همچنین ایجادخطوط جدید زمینه توسعه رافراهم و مشکلات مربوط به کمبودآب شرب را تاحدزیادی کاهش میدهد.


مرادی درپایان ارتقای ضریب اطمینان شبکه ورضایتمندی مردم و مشترکان را ازمهمترین اهداف اجرایی  این طرح برشمرد.