تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ آذر ۱۴۰۰

مدیرامور برق جنوب سنندج از تبدیل ۲۵کیلومتر شبکه سیم مسی فشار ضعیف به کابل خودنگهدار دردوشان سنندج بااعتباری بالغ بر۷۰۰میلیون تومان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان اسعد خالدی مدیرامور برق جنوب سنندج به مزایای استفاده از کابل های خودنگهدار درشبکه توزیع برق اشاره کرد و افزود : استفاده از این نوع کابل ها باعث افزایش تاب آوری ، کاهش استفاده  غیرمجازازبرق ، بهینه سازی شبکه فشارضعیف ، کاهش حوادث ،  کاهش خطرآتش سوزی درمناطق مشجر وکمک به زیبایی مبلمان شهری و روستایی می شود.

وی گفت : در همین راستا و جهت افزایش پایداری شبکه، امسال تاکنون ۱۳۰کیلومتر شبکه سیم مسی درحوزه برق جنوب شهرستان سنندج به کابل خودنگهدار تبدیل شده است.

مدیرامور برق جنوب سنندج خاطرنشان کرد : پیشرفت فیزیکی عملیات تبدیل سیم مسی به کابل خودنگهدار درمناطق تحت پوشش این امور درحال حاضر به ۸۰ درصد رسیده ودربعضی مناطق همچون بهاران ، شالمان به طور ۱۰۰درصد انجام شده است.

وی درپایان تصریح کرد :  در تلاشیم تا بتوانیم مجموع شبکه برق سیم مسی در امور جنوب سنندج راتا اواسط سال ۱۴۰۱به کابل خودنگهدارتبدیل کنیم.

گفتنی است درحوزه امور برق جنوب سنندج ۴۷۰کیلومتر شبکه فشارضعیف برق شهری وروستایی وجودداردکه ۲۷۰کیلومتر آن شهری و۲۰۰کیلومترآن نیز در حوزه روستایی است.

image_pdfimage_print