1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  مرتضی محبتی در توضیح این خبر گفت: به منظور واگذاری انشعاب غیر دائم به متقاضیان در محلات غیر مجاز حاشیه شهر 12 هزار متر شبکه فشار ضعیف احداث و به بهره برداری رسید.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های شرکت در راستا جلوگیری از استفاده غیر مجاز از انرژی برق افزود: با توجه به رشد شهرنشینی در این شهرستان و احداث بناهای غیر مجاز در محلات حاشیه شهر و بمنظور جلوگیری از استفاده غیر مجاز از انرژی  برق، مدیریت توزیع برق این شهرستان اقدام به برداشت اطلاعات، طراحی کروکی و  صدور دستورکار احداث شبکه فشار ضعیف در محلات غیر مجاز نمود.

محبتی در ادامه با اشاره به واگذاری انشعابات غیر دائم به این مشترکین اذعان داشت: پس از اجرای این پروژه، اقدامات لازم برای واگذاری انشعابات به مشترکین مذکور در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است برای اجرای این پروژه اعتباری بالغ بر هفت هزار و 400 میلیون ریال از محل عتبارات داخلی شرکت هزینه شده است.