1

مدیرتوزیع برق شهرستان سروآباد از احداث 5 کیلومتر شبکه فشار ضعیف برای مشترکان  جدید در بخش های مختلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان، عبدالله آذری مدیر توزیع برق شهرستان سروآباد گفت: سال گذشته 5 کیلومتر خطوط فشار ضعیف به منظور ایجاد ظرفیت لازم برای تامین برق متقاضیان و مشترکان جدید درسروآباد با بهره گیری از کابل خودنگهدار احداث وبا اعتباری بالغ بر350 میلیون تومان به بهره برداری رسید.

وی افزود :همزمان با اجرای این پروژه، عملیات اصلاح وبهینه سازی بیش از 70کیلومتر شبکه فشار ضعیف وتبدیل آن به کابل خودنگهدار درنقاط مختلف این شهرستان، باهدف تداوم خدمت رسانی وافزایش ضریب پایداری خطوط برقرسانی به اجرا درآمد.

مدیرتوزیع برق شهرستان سروٱباد با بیان اینکه دریکی دوسال گذشته توجه ویژه به بخش اصلاح وتوسعه شبکه برق منجربه پایداری شبکه  در سروآباد شده است، اذعان داشت : درسال جاری تعداد 20طرح درزمینه توسعه واحداث شبکه برق درصدر برنامه های این شهرستان تعریف وپیش بینی شده است.

وی در پایان به واگذاری 990 فقره انشعاب برق به مشترکان جدید در سطح شهرستان اشاره کرد و گفت: همزمان با اجرای این طرح  85 پایه بتنی در این مناطق جهت تامین برق پایدار برای مشترکین نصب و به بهره برداری رسید.