1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق استان کردستان ، شهرام بهمنی،مدیر برق شهرستان کامیاران گفت : یکی از مهمترین راهکارهای مقرون به صرفه در پاسخ به تامین انرژی برق مورد نیاز جامعه با کیفیت خوب ،مدیریت ذخایر انرژی واستفاده حداکثری از این منابع میباشد.از این رو استفاده از کابل خودنگهدار بجای شبکه سیمی بعنوان راه حلی چند منظوره و منطقی در حل مشکلات فعلی شبکه مانند کاهش تلفات ،افزایش رضایت مندی مشترکین، افزایش ایمنی کارکنان و مشترکین و جلوگیری از تخریب طبیعت عنوان کرد. از این رو نقاط آلوده به سرقت انرژی و سرقت تجهیزات و مسیرهای که بیشترین ضعف ولتاژرا داشتند ویا مسیرهایی که در طول سال مورد سرقت قرار گرفته اند در اولویت برای تبدیل به کابل خودنگهدار، قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: شهرستان کامیاران بدلیل داشتن ساخت و سازهای غیرمجاز و تجاوز به حریم الکتریکی و در بعضی نقاط سهولت دسترسی به شبکه درمعرض سرقت انرژی سبب گردید تا این مدیریت در حرکتی جهادی در 9 ماهه سال جاری میزان70 کیلومتر از مجموع 112 کیلومتر موجود شبکه سیمی موجود با اعتباری بالغ بر59 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت به کابل خودنگهدار تبدیل نماید که با تبدیل شبکه سیم مسی لخت به کابل خود نگهدار،ضمن آنکه مبلمان مناسبی را ایجاد گردیده و ضریب امنیت شبکه رابسیار بالا برده است، سبب کاهش هزینه های شاخه زنی در مناطق مشجر و کاهش انرژی توزیع نشده و استمرار در ارائه سرویس مطلوبتربه مشتركین شده است.

وی در ادامه با اشاره به اقداماتی که در مدیریت برق این شهرستان درراستای تبدیل 32 کیلومترشبکه سیمی به کابل خودنگهداردرسنوات گذشته انجام شده است گفت: با برنامه ریزی مدون 10 کیلومتر باقیمانده از تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تا پایان سال به پایان خواهد رسید تا کل شبکه فشار ضعیف هوایی سطح شهر کامیاران عاری از سیم لخت شود که این امر باعث از بین رفتن مواردی نظیر  نقاط آلوده به سرقت انرژی ، سرقت شبکه سیمی،ضعف ولتاژ و تلفات انرژی خواهد شد

وی در پایان گفت: با توسعه و ادامه این روند گام مثبتی در جهت پیشبرد اهداف و سیاستهای شرکت برداشته و ابراز امیدواری کرد شاهد افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش انرژی توزیع نشده و رضایتمندی مشتریان باشیم.