دسته‌بندی نشده

Search
عمومی
جستجو در عنوان
جستجو در محتوا
بر اساس نوع محتوا
مطالب
صفحات
سوالات متداول
Filter by دسته‌ها
اخبار
اسلایدر
اطلاع رسانی ویژه
اطلاعیه
اعلان های ویژه
امور زنان
درگاه آماری
موضوعات مرتبط با امار
نتایج نظر سنجی
دسته‌بندی نشده
راهنمای مراجعین
گالری
منابع اطلاعاتی
مناقصه و مزایده
لینک سامانه ستاد
نرم افزار
از
تا


توسط ویدا کریمی تاریخ پنجشنبه 1400/03/13

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد.   مشاهده جدول خاموشي هاي احتمالي  قطع سراسری برق در استان کردستان روز…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/04/02

توجه :  برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.    در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد. برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي ۳۰ دقيقه انحراف زماني (زودتر يا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/02/29

  نظرسنجی  رضایت از سرعت عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  121 سوال نظرسنجی: ایا از سرعت پاسخگویی و عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  121رضایت دارید ؟ نتیجه: بله (98 مورد) خیر (3 مورد) شروع نظرسنجی 1399/03/01 پایان نظرسنجی 1399/03/30 وضعیت نظرسنجی پایان یافته رأی دهندگان 101نفر اقدامات: با توجه به…

توسط ویدا کریمی تاریخ شنبه 1400/03/01

  نظرسنجی  رضایت از سرعت عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  121 سوال نظرسنجی: ایا از سرعت پاسخگویی و عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  121رضایت دارید ؟ نتیجه: بله (98 مورد) خیر (3 مورد) شروع نظرسنجی 1399/03/01 پایان نظرسنجی 1399/03/30 وضعیت نظرسنجی پایان یافته رأی دهندگان 101نفر اقدامات: با توجه به…

توسط ویدا کریمی تاریخ شنبه 1400/03/01

   نتایج تحلیل  نظر سنجی های شرکت توزیع برق کردستان       گزارش تحلیلی نظر سنجی سال 1398   گزارش تحلیلی نظر سنجی سال 1399    

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/02/15

    نظرسنجی روشنایی معابر سوال نظرسنجی:  آیا از رفع مشکل روشنایی معابر رضایت دارید؟ نتیجه: بله (550 مورد) خیر (90 مورد) شروع نظرسنجی 1398/08/01 پایان نظرسنجی 1398/09/30 وضعیت نظرسنجی پایان یافته رأی دهندگان 615 نفر اقدامات: اهمیت روشنایی معابر در سطح خیابان ها و کوچه های شهر و روستا…

توسط ویدا کریمی تاریخ چهارشنبه 1400/02/15

  نظرسنجی  رضایت از سرعت عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  121 سوال نظرسنجی: ایا از سرعت پاسخگویی و عملکرد واحد عملیات و اتفاقات  121رضایت دارید ؟ نتیجه: بله (98 مورد) خیر (3 مورد) شروع نظرسنجی 1399/03/01 پایان نظرسنجی 1399/03/30 وضعیت نظرسنجی پایان یافته رأی دهندگان 101نفر اقدامات: با توجه به…

توسط هانا نقشبندی تاریخ شنبه 1399/03/03

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تصریح این خبر گفت: در راستاي رفع نقاط معضل دار و حريم شبكه و جلوگيري از بروز خسارت جاني و مالي به شهروندان و حفاظت از تاسيسات و تجهيزات توزيع برق شهرستان ، اصلاح ساختار شبكه…

توسط هانا نقشبندی تاریخ شنبه 1399/03/03

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی در تصریح این خبر گفت: در راستاي رفع نقاط معضل دار و حريم شبكه و جلوگيري از بروز خسارت جاني و مالي به شهروندان و حفاظت از تاسيسات و تجهيزات توزيع برق شهرستان ، اصلاح ساختار شبكه…

توسط هانا نقشبندی تاریخ شنبه 1399/05/04

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تصریح این خبر گفت: عملیات اصلاح، بهینه سازی و جابجایی شبکه برق خیابان فردوسی به منظور اجرای پیاده راه فردوسی و ساماندهی این مسیر ظرف چند روز آینده اجرایی می شود.  وی افزود: پس از فراهم  کردن…

توسط هانا نقشبندی تاریخ دوشنبه 1398/09/18

  به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان  دفتر آموزش و برنامه ريزي نيروي انساني همراستا با اجرا و پياده سازي بسته ابلاغي معاونت محترم تحقيقات و منابع انساني توانير تحت عنوان بسته هاي « فردي، مديريتي، سلامت، عقيدتي و سياسي» و در راستاي اجراي پروژه جانشين…

توسط ویدا کریمی تاریخ شنبه 1399/01/09

توسط هانا نقشبندی تاریخ چهارشنبه 1398/09/13

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تصریح این خبر گفت: در هشت ماهه اول سال 98 تعدادی از روستاهای فاقد برق در شهرستان های بانه، دهگلان، سقز با اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان برقدار گردید. وی در ادامه با اشاره به روستاهای…

توسط هانا نقشبندی تاریخ چهارشنبه 1398/11/16

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان هیوا لهونیان در تصریح این خبر گفت: هدف اصلی شرکت برق کردستان، تأمین برق مطمئن و پایدار به مشترکین استان می باشد در این خصوص مشترکین با پرداخت به موقع صورت حساب های خود در بخشهای خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی…