1

 

آقای جسیم الماسی
ارم شرکت توزیع برق کردستان  
پست سازمانی: مدیرامور تدارکات
تلفن مستقیم:
شماره تماس شرکت: 08733283601-9
شماره داخلی: 2047
نمابر 08733281725
آدرس پست الکترونیکی: tadarokat (at) kurdelectric.ir
آدرس پستی: استان کردستان – شهرستان سنندج – بلوار جانبازان – سایت اداری – شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

کدپستی: ۳۴۴۶۳ – ۶۶۱۶۷

فرم ارتباط الکترونیکی:

فرم ارتباط با معاونین و مدیران شرکت

بازگشت به  چارت سازمانی

 

** توجه*** جهت جلوگیری از هجوم ایمیل‌های تبلیغاتی و هرزنامه، اعلام پست الکترونیک با فرمت غیر قابل شناسایی توسط ربات های الکترونیک در متن بالا درج شده است. به جای (at)، کارکتر @ را قراردهید و فواصل قبل و بعد آن را نیز بردارید.