چارت سازمانی

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۱۵ مرداد ۱۴۰۱

 

چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق کردستان
مدیر عامل  (آقای مهندس هیوا لهونیان ) مشاهده چارت سازمانی دریافت چارت سازانی
                   -امور مالی (آقای عباس رضایی)
                   -امور تدارکات (اقای جسیم الماسی)
                   -امور نظارت بر خدمات عمومی (آقای یحیی فلاتی)
                   -دفتر فناوری اطلاعات (آقای شهرام والی زاده اردلان )
                   –دفتر مهندسی و نظارت (آقای مهندس فواد گل آور)
                   –دفتر کنترل برنامه و پروژه  (خانم  مهندس فرنوش اعظمی فرد)
                   -گروه تحقیقات (خانم مهندس شیوا حبیبی)
                   -دفتر نظارت بر بهره برداری (آقای  مهندس جمال الدین حسینی)
                   -امور دیسپاچینگ و فوریت های برق (آقای  مهندس عطا اله نوروزی)
                   -دفتر ایمنی و کنترل ضایعات (آقای  مهندس علی مقیمی)
                   -دفتر بازار برق (آقای  دکتر رئوف قادری)
                   -گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (آقای  مهندس زاهد نصیر منش)
                   -دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات (آقای حمید خوشیار)
                   -دفتر نظارت بر خدمات مشترکین (آقای آرش امینی)
                   -دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری ( آقای مهندس شهرام بهمنی )
                   -دفتر مدیریت مصرف ( خانم مهندس حمیرا مجیدی)
                   -دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل (آقای رسول چاو شینی)
                   -دفتر اموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی (آقای علیرضا صدیقی)
                   -دفتر امور کارکنان و رفاه  (دفتر کارکنان و رفاه)
                   -دفتر توسعه و مدیریت تحول اداری (آقای کیوان احمدی )

 

 

 

 

image_pdfimage_print