ارتباط با مسئولین معاونت ها و دفاتر

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲ مرداد ۱۴۰۱

 

عنوان معاونت نام و نام خانوادگی کارشناس پاسخگو تلفن  داخلی رایانامه نشانی
معاونت برنامه ریزی و مهندسی آقای مهندس فواد گل آور محمدی ۳۳۲۸۳۶۰۱ ۲۰۹۴ a.engineering (at) kurdelectric.ir سنندج- توس نوذر – سایت اداری
معاونت مالی و پشتیبانی آقای یداله کرمی ۳۳۲۸۳۶۰۱ ۲۰۵۱ d.manager (at) kurdelectric.ir سنندج- توس نوذر – سایت اداری
معاونت فروش و  مشترکین خانم گشین خالدی ۳۳۱۵۱۳۰۱ ۲۲۷۲ s.sanandaj (at) kurdelectric.ir سنندج –  سه راه اکباتان
معاوونت بهره برداری و دیسپاچینگ آقای مهندس اسعد احمدی ۳۳۲۸۳۶۰۲ ۲۰۱۲ a.operation (at) kurdelectric.ir سنندج- توس نوذر – سایت اداری
معاونت منابع انسانی خانم نگار رحیمی ۳۳۱۵۱۳۰۱ ۲۲۶۵ o.human (at) kurdelectric.ir سنندج –  سه راه اکباتان
دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات آقای سامان ساعد پناه ۳۳۲۸۳۶۰۳ ۲۰۰۸ o.hoghoghi (at) kurdelectric.ir سنندج- توس نوذر – سایت اداری
دفتر حراست و امور محرمانه ۳۳۲۸۳۶۰۳ herasat (at) kurdelectric.ir سنندج- توس نوذر – سایت اداری
دفتر روابط عمومی آقای سید امجد رشیدی ۷۳۳۲۸۱۷۲۸ ۲۰۸۱ public (at) kurdelectric.ir سنندج- توس نوذر – سایت اداری

 

  • ** توجه*** جهت جلوگیری از هجوم ایمیل‌های تبلیغاتی و هرزنامه، اعلام پست الکترونیک با فرمت غیر قابل شناسایی توسط ربات های الکترونیک در متن بالا درج شده است. به جای (at)، کارکتر @ را قراردهید و فواصل قبل و بعد آن را نیز بردارید.
  • پیش شماره تلفن های استان کردستان ۰۸۷ می باشد.
image_pdfimage_print