صورتحساب مالی شرکت

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
1ترازنامه مالی سال ۱۳۹۹0.316 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2022/02/ترازنامه-99.pdf


image_pdfimage_print