x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان خبر داد: آغاز طرح تکخوانی کردن کنتور برق از روستاهای بزرگ استان
قبض های کاغذی برق بزودی در استان کردستان حذف خواهد شد
وبگاه جدید شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان راه اندازی شد


خدمات و زیرسایت ها

بایگانی اخبار