توجه : 

  • برنامه خاموشي هاي هر بازه زماني داراي 30 دقيقه انحراف زماني (زودتر يا ديرتر) مي باشد.

 

  •  در صورت مديريت مصرف و صرفه جويي همشهريان عزيز احتمال اعمال خاموشي هاي اعلام شده كمتر خواهد شد.
مشاهده جدول خاموشي هاي احتمالي  قطع سراسری برق در استان کردستان روزهای دوشنبه مورخ 1400/6/29 الی چهارشنبه مورخ 1400/06/31
برنامه خاموشی احتمالي  امور برق جنوبی
برنامه خاموشی احتمالي  امور برق شمالی
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان دیواندره
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان سقز
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان قروه
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان بانه
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان سرواباد
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان کامیاران
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان بیجار
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان مریوان
برنامه خاموشی احتمالي  شهرستان دهگلان