تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰


توجه : 

  • برنامه خاموشی های هر بازه زمانی دارای ۳۰ دقیقه انحراف زمانی (زودتر یا دیرتر) می باشد.

 

    •  در صورت مدیریت مصرف و صرفه جویی همشهریان عزیز احتمال اعمال خاموشی های اعلام شده کمتر خواهد شد.
مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان سنندج جنوبی روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ردیف نام فیدر آدرس مناطق و محدوده ها بازه زمانی
۱ ساحلی شهرک علوم پزشکی-جاده نظام مهندسی-شهرک های جاده ساحلی-مسکن مهردگایران-انتهای دگایران ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲ شهرک سعدی زندان ساحلی-دانشگاه علوم پزشکی-ساختمان استانداری-قسمتی از بلوار انتظام
۳ چناره اراضی پشت فرودگاه-بخشداری سیروان-اراضی وروستاهای محور سوتاتنگیسر
۴ مسکن مهر مسکن مهر بهاران
۵ خانقاه شهرک زاگرس-آبیدر-اپارتمان های دادگستری-دارایی-پست زمینی فاروق اعظم -خ سیروان-بیمارستان کوثر
۶ مبارک آباد شهرک سعدی فاز۱و۲-خ پژوهش-ک پیروزی
۷ فرودگاه فرودگاه-کشتارگاه دام-مرغ پر-پاسگاه نران-اراضی و خانه باغ های محدوده جاده کامیاران تا اولین تونل  ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۸ پاوان زیباشهر-قسمتی از مسکن مهر-۲/۱۹-۳/۱۹-قسمتی از ۴/۱۹-قسمتی ازاراضی حسن آباد
۹ پارک مولوی میدان بار-سایت اداری-شهرک اندیشه-پست های زمینی داخلی وبیرونی ادب-آزادی-صدف-بانتا-قسمتی از خ پاسداران-فرمانداری
۱۰ تکیه وچمن تکیه وچمن-شهرک نور-غفور-جامی-پست زمینی بهزیستی-مادروکودک-بانک ملی-بانک کشاورزی ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۱۱ پاسداران پست زمینی دانشگاه ازاد-استقلال-خانه معلم-مجتمع تجاری-خیابان شهیدتعریف-خ ادب-
۱۲ سراج ۱/۱۷-۲/۱۷-قرادیان-دانشگاه کردستان-
۱۳ حکمت ویلاشهر-مسکن مهرفراز/آپارتمان ارتش/پمپاژآب/خ گلها
۱۴ شهرک صنعتی۳ شهرک صنعتی۳
۱۵ جاده کامیاران گریزه-شهرک کوثر-پتروشیمی-اراضی وخانه باغ های محدوده جاده کامیاران ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۱۶ حسن آباد حسن آباد-اراضی وخانه باغ های محدوده حسن آباد-
۱۷ شریف آباد شالمان-جام جم-تپه کرباسی-پست های زمینی ویلاپارک-شریف آباد-محدوده شرف آبادوقسمتی ازغفور
۱۸ فرهنگیان ۱/۱۹-سه راه پاوان-قسمتی از۴/۱۹-پست زمینی نسیم-۷۶۰واحدی ۱و۲
۱۹ نساجی تراکتورسازی-یگان ویژه-آساوله-دوشان-جیک دانه-قار-مرکزتحقیقات کشاورزی-اراضی وروستاهای گرمیر وکانی کوچک
۲۰ ساحلی شهرک علوم پزشکی-جاده نظام مهندسی-شهرک های جاده ساحلی-مسکن مهردگایران-انتهای دگایران ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۲۱ شهرک سعدی زندان ساحلی-دانشگاه علوم پزشکی-ساختمان استانداری-قسمتی از بلوار انتظام
۲۲ چناره اراضی پشت فرودگاه-بخشداری سیروان-اراضی وروستاهای محور سوتاتنگیسر
۲۳ مسکن مهر مسکن مهر بهاران
۲۴ خانقاه شهرک زاگرس-آبیدر-اپارتمان های دادگستری-دارایی-پست زمینی فاروق اعظم -خ سیروان-بیمارستان کوثر
۲۵ مبارک آباد شهرک سعدی فاز۱و۲-خ پژوهش-ک پیروزی
۲۶ فرودگاه فرودگاه-کشتارگاه دام-مرغ پر-پاسگاه نران-اراضی و خانه باغ های محدوده جاده کامیاران تا اولین تونل  ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۲۷ پاوان زیباشهر-قسمتی از مسکن مهر-۲/۱۹-۳/۱۹-قسمتی از ۴/۱۹-قسمتی ازاراضی حسن آباد
۲۸ پارک مولوی میدان بار-سایت اداری-شهرک اندیشه-پست های زمینی داخلی وبیرونی ادب-آزادی-صدف-بانتا-قسمتی از خ پاسداران-فرمانداری
۲۹ جاده کامیاران گریزه-شهرک کوثر-پتروشیمی-اراضی وخانه باغ های محدوده جاده کامیاران ساعت ۲۰:۵۰ الی ۲۲:۳۰
۳۰ حسن آباد حسن آباد-اراضی وخانه باغ های محدوده حسن آباد-
۳۱ بلوارتوحید شهرک پیام-فرماندهی نیروی انتظامی-شهرک پردیس-قسمتی ازدگایران-بیمارستان توحید-باغ ژاله-دادگستری-مجتمع فجر
۳۲ فرهنگیان ۱/۱۹-سه راه پاوان-قسمتی از۴/۱۹-پست زمینی نسیم-۷۶۰واحدی ۱و۲
۳۳ تکیه وچمن تکیه وچمن-شهرک نور-غفور-جامی-پست زمینی بهزیستی-مادروکودک-بانک ملی-بانک کشاورزی ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰
۳۴ پاسداران پست زمینی دانشگاه ازاد-استقلال-خانه معلم-مجتمع تجاری-خیابان شهیدتعریف-خ ادب-
۳۵ سراج ۱/۱۷-۲/۱۷-قرادیان-دانشگاه کردستان-
۳۶ حکمت ویلاشهر-مسکن مهرفراز/آپارتمان ارتش/پمپاژآب/خ گلها
۳۷ شهرک صنعتی۳ شهرک صنعتی۳

 

 

image_pdfimage_print