تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰


توجه : 

  • برنامه خاموشی های هر بازه زمانی دارای ۳۰ دقیقه انحراف زمانی (زودتر یا دیرتر) می باشد.

 

  •  در صورت مدیریت مصرف و صرفه جویی همشهریان عزیز احتمال اعمال خاموشی های اعلام شده کمتر خواهد شد.
مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان کامیاران روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ردیف نام فیدر آدرس مناطق و محدوده ها بازه زمانی
۱ فیدرپنیران مرغداری پرندک-روستای پنیران-ماسه شوی زارعی-کارخانه چرم-روستای قورق -ماسه شوی میرزای-روستای کویک-دانان وسیاناو-مجید آباد-ماسه شوی۱۹۱-محورفقیه سلیمان تاروستای دول کروه وپمپاژهای محورنشورسفلی وعلیاونشوروسط ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲ فیدرشاهینی روستاهای آهنگران-گنبده-خان آباد-ماویان-کره گل-کوره دره سفلی وعلیا-گشکی-شاهینی-محورلون سادات-لون کهنه-کلاته-تختی زنگی-محوربزوش وگازرخانی-چرسانه -کاونه حسین وشریف-تیلکو-کاشتر-میسوراب-یوزیدر-دژن-پلنگان-پمپاپهای ساراضی سرریزوپلنگان
۳ جاده شیروانه ایستگاه گازخانم آبادوگلخانه اسدی-روستاهای محورشیروانه -یغواسی-مامن -اعظم آباد-گرگ آبی-بلوجه پرتاله وکانی هنگه-محورحاجی شوره روستای وندرنی سفلی وعلیا-دارتوت وهشلی-وپمپاژهای محورباتمان وخانم آباد وزرین جوب وپمپاژهای محورباتمان
۴ جاده کرمانشاه روستای چغابرالله-چیابتن-چاهای سازمان آب شماره۳-۴-۵-۶وماسه شویهای مسیرجاده کرمانشاه ملک شاهی-کارخانه آسفالت-شیلات-ماسه شوی سیدعلی-روستای گرگان وسرچم وقره ویس-چاهای محورگرگان وسرچم ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۵ فیدرگاوشان شیلات زرین جوب روستاهای محورگردنه -گاوشان-محورخامسان تاروستای قلعه کوماین وشیلات بانسعیدوماسه شویهای مسیر
۶ جاده روانسر پمپاژمرکزی جاده بلان-پمپاژهای مسیرالک وروستای ورمهنگ-شهرک ورمهنگ-الک-طاینه وسرابکام-الک کهنه محورماراب تاپشته ودره بیان علیاوسفلی
۷ جاده سنندج پمپ بنزین جاده سنندج-کارخانه آرد-کارخانه هواواکسیژن-کارخانه خوراک دام قاضی-محورسربناوروستای نجف آباد-کوله ساره-ماسان سرچی ومحورطاء وهندیمن تاپشاباد ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۸ مسجد جامع ازمیدان امام سمت چپ تامسکن مهرومحوربیمارستان تاقسمتی ازکمربندی وخ صلاح الدین ایوبی تاانتهای۱۲متری
۹ شهرک صنعتی خ بهشتی -پست سید مجید-پست محمدی -قبادی-پست زمینی ملت-بطرف تپه پیرمحمدوشهرک مشاغل مزاحم -شهرک اندیشه وکارگاه های شهرک صنعتی وکارخانه یخ وتریشکه-پلاستیک سازی-آب شرب
۱۰ فیدرامیرآباد شهرک صنعتی موچش-آب شرب-روستای کریان-رمشت امیرآباد-قوریدرواشکفتان-مرغداری فقیری-کیلا وگلان-آسماندره -گرگر-ورمکان-گرگرعلیا-نیدر-سرکهریز-نصرت آباد-محمد گزک-سرپنبه دول-دگن-خیرآباد -احمد آباد-صوفی آباد-میمون آباد-هوارپهن-قلعه گاه ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۱۱ فیدرموچش مرغداری موچش-مرغداری شاهین-ترمینال موچش -شهرک بهاران -مرغداری ساعد پناه-مرغداری عابدین-مرغداری خداکرمیان -شهرک زیبا-بیمارستان موچش
۱۲ فیدرپنیران مرغداری پرندک-روستای پنیران-ماسه شوی زارعی-کارخانه چرم-روستای قورق -ماسه شوی میرزای-روستای کویک-دانان وسیاناو-مجید آباد-ماسه شوی۱۹۱-محورفقیه سلیمان تاروستای دول کروه وپمپاژهای محورنشورسفلی وعلیاونشوروسط ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۱۳ فیدرشاهینی روستاهای آهنگران-گنبده-خان آباد-ماویان-کره گل-کوره دره سفلی وعلیا-گشکی-شاهینی-محورلون سادات-لون کهنه-کلاته-تختی زنگی-محوربزوش وگازرخانی-چرسانه -کاونه حسین وشریف-تیلکو-کاشتر-میسوراب-یوزیدر-دژن-پلنگان-پمپاپهای ساراضی سرریزوپلنگان
۱۴ جاده شیروانه ایستگاه گازخانم آبادوگلخانه اسدی-روستاهای محورشیروانه -یغواسی-مامن -اعظم آباد-گرگ آبی-بلوجه پرتاله وکانی هنگه-محورحاجی شوره روستای وندرنی سفلی وعلیا-دارتوت وهشلی-وپمپاژهای محورباتمان وخانم آباد وزرین جوب وپمپاژهای محورباتمان
۱۵ جاده کرمانشاه روستای چغابرالله-چیابتن-چاهای سازمان آب شماره۳-۴-۵-۶وماسه شویهای مسیرجاده کرمانشاه ملک شاهی-کارخانه آسفالت-شیلات-ماسه شوی سیدعلی-روستای گرگان وسرچم وقره ویس-چاهای محورگرگان وسرچم ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۱۶ فیدرگاوشان شیلات زرین جوب روستاهای محورگردنه -گاوشان-محورخامسان تاروستای قلعه کوماین وشیلات بانسعیدوماسه شویهای مسیر
۱۷ جاده روانسر پمپاژمرکزی جاده بلان-پمپاژهای مسیرالک وروستای ورمهنگ-شهرک ورمهنگ-الک-طاینه وسرابکام-الک کهنه محورماراب تاپشته ودره بیان علیاوسفلی
۱۸ فیدرامیرآباد شهرک صنعتی موچش-آب شرب-روستای کریان-رمشت امیرآباد-قوریدرواشکفتان-مرغداری فقیری-کیلا وگلان-آسماندره -گرگر-ورمکان-گرگرعلیا-نیدر-سرکهریز-نصرت آباد-محمد گزک-سرپنبه دول-دگن-خیرآباد -احمد آباد-صوفی آباد-میمون آباد-هوارپهن-قلعه گاه ساعت ۲۰:۵۰ الی ۲۲:۳۰
۱۹ فیدرموچش مرغداری موچش-مرغداری شاهین-ترمینال موچش -شهرک بهاران -مرغداری ساعد پناه-مرغداری عابدین-مرغداری خداکرمیان -شهرک زیبا-بیمارستان موچش
۲۰ جاده سنندج پمپ بنزین جاده سنندج-کارخانه آرد-کارخانه هواواکسیژن-کارخانه خوراک دام قاضی-محورسربناوروستای نجف آباد-کوله ساره-ماسان سرچی ومحورطاء وهندیمن تاپشاباد ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰
۲۱ مسجد جامع ازمیدان امام سمت چپ تامسکن مهرومحوربیمارستان تاقسمتی ازکمربندی وخ صلاح الدین ایوبی تاانتهای۱۲متری
۲۲ شهرک صنعتی خ بهشتی -پست سید مجید-پست محمدی -قبادی-پست زمینی ملت-بطرف تپه پیرمحمدوشهرک مشاغل مزاحم -شهرک اندیشه وکارگاه های شهرک صنعتی وکارخانه یخ وتریشکه-پلاستیک سازی-آب شرب

 

image_pdfimage_print