برنامه خاموشی احتمالی شهرستان دیواندره

تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰


توجه : 

  • برنامه خاموشی های هر بازه زمانی دارای ۳۰ دقیقه انحراف زمانی (زودتر یا دیرتر) می باشد.

 

  •  در صورت مدیریت مصرف و صرفه جویی همشهریان عزیز احتمال اعمال خاموشی های اعلام شده کمتر خواهد شد.
مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان دیواندره روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ردیف نام فیدر آدرس مناطق و محدوده ها بازه زمانی 
۱ سارال  شهر هزارکانیان -روستاهای گلانه -ینگی ارخ -کوله -برده رشه -قجر- کپک -تازه آبا دقدیم – طیطاق -کانی کبود – تازه ده- تازه آباد امین-حاجی موسی – درویان عباس – تازه آبا دآصف – میشیاب – گاو آهن تو -قزل بلاغ -نعل شکن -مره دره -کانی سید مراد – قلعه گاه -گیزمل علیا -گیزمل سفلی -قلعه ولیانه – گرجی – درویشان -کول-دوزخ دره – درویان فارس – زاغه سفلی -زاغه علیا-احمد آباد-محموه -اله دره علیا -اله دره سفلی -قلاته رشکه -افراسیاب -ذلکه -برده سفید -زردک -آقبلاق -ابراهیم آباد- برقلعه -پشت تنگ  -اصحاب جدید -اصحاب قدیم -صادق آبا د-کیله سفید -بهارستان – تازه آبا دبهارستان -باقرآباد -اکبرآباد -سراب میرزا- کارگاه بتن حیدری -کارگاه بتن عصمی -پمپ بنزین شیخ احمدی -پمپ بنزین ضیایی -شن باران – شن وماسه کاویانی – کارگاه فوم فرجی -معاینه فنی بهارستان – مرغداری ها و چاه آبهای محور جاده سنندج-ایستگاه تحقیقاتی بهارستان -ایستگاه پتروشیمی بهارستان  ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲ کرفتو  شهرزرینه – روستاهای شاولی -سیر علیا -سیر سفلی -انبارآب- کسنزان -کانی چای – باشقشلاق -شالی شل-حیدردیده بان- پاپاله- قره گل -آخکند- آب باریک- گادمه گتر- مرادقلی -روستاهای شمسه -میرآباد -چالگه-قاچیان -جیرامینگه -سه تپان – گل تپه علیا -فتا ح آباد – مودی -کانی سفید احمد کر – احمد کر-گومه ای – شریف آبا دگومه ای – قلعه جقه گومه ای -خاکی بیگ -ذکی بیگ علیا وسفلی – مران سفلی -مران علیا -قوچاق -کانی شیرین -تگرباری -حیدرآباد-تازه آبا دحیدرآباد- امین آباد -نوبهار – قلعه کهنه حبیبی – برده رشه -گورباباعلی -کرفتو – یوزباشکندی -بایزید آباد – مسعود آباد -حسین آباد -علی آباد مران -کانی کبود – کلکه جار -شن وماسه صمدی  -کارخانه و سیلو کرفتو -پرورش ماهی مسعود آباد – پمپ بنزین یوسفی – دکل فتاح آباد -دکل صداوسیما – مجتمع های شهرزرینه -شهرک صنعتی زرینه -هلال احمر وجها دکشاورزی زرینه – گازسی ان جی زرینه -مجتمع پرواربندی کسنزان – چاه آبهای محور کسنزان تا مرادقلی –
۳ ملی  محله های روبروی تالار قصر زرین – روبروی اداره برق – پشت استادیوم فوتبال -پشت بانک ملی – پشت بانک ملت – محله مسجد جامع – پشت بانک مسکن -پشت فرمانداری – فاز سه شهر ک اوباتو -مسکن مهر فاز سه -شهرک شهرداری – ادارات  فرمانداری – بهزیستی  -ثبت احول – بیمارستان امام  – نیرو انتظامی -راهنمایی ورانندگی – مجتمع فرهنگی -پمپ بنزین رجبی وحیدری – گاز سی ان جی فاز سه – شهر ک صنعتی 
۴ زرینه  روستاهای سرقلعه – کهریزه – رشید آباد – وزمان – عزیز آباد-جعفرآباد-گل تپه سفلی -هیجان – تازه اباد هیجان -قره دره -قالوجه -گاوشله -زرینه ورمزیار-دره اسب -وزیر -بابارار – قشلاق سفید – قزکه -ینگی کند -قرچی قران- ظفرآباد -قلعه روتله — کارخانه آسفالت صیادی – کارخانه قند – کارخانه خوراک تن آرا- کلوچه عباسی – کارخانه آجر پزی قزکه – پرورش ماهی میزایی – پرورش ماهی کاکسوندی – پرورش ماهی امینی- پنیرسازی هیجان -چاه آب ها  ومرغداریهای محور وزمان  – کارخانه سیمان – کارخانه آرد شفق -سیلو کوهسار -پمپ بنزین سفیلک – ایستگا ه گاز کهریزه – کارگاه فوم کریمی – مجتمع گاو شیری ظفرآباد-پنیرسازی نوری – ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۵ ساحلی  روستاهای دباغ -شیخ حیدر -قلعه ریحانه – تبریز خاتون -برده رشه -گله سور- آب معدنی تینو- پمپاژآب  شهری قره غیبی – کارخانه آرد صیادی – سد سیازاخ – پمپاژآب آبفا -آنتن هنرستان کشاورزی -بازداشتگاه -پمپاژ آب خیابان ساحلی –فازیک شهرک اوباتو- فاز دو شهرک اوباتو- محله های خیابان ساحلی -کانی باوان – خلیفه آباد – مسیر مسجد چهارباغ و خیابان  صلاح الدین ایوبی – کوی کارمندان – مسیر مسجد خلفای راشدین -مسیر بنیاد مسکن- گلشن – فیض آباد – پمپ بنزین رضایی – محور جاه سد سیازاخ – تصفیه خانه آب شهری 
۶ چهل چشمه  شهرزرینه – روستاهای رشید آباد – کتک -چول بلاغ – کلکان -کانی سفید کلکان – کیله کبود – عباس آباد – ابراهیم آباد – شریف آبا د- علی آباد- یاپل – دره دزدان -گل قلعه – نرگسله -دره گاوان -توکلان -آلیجان – خاله بازه – عزیز آباد -وزمان – که کوسان  -بناوچان -بست – سیر علیا -سیر سفلی – انبارآب -شاولی – کسنزان – کانی چای – باشقشلاق – شالی شل – حیدردیده بان -معین آباد-پاپاله-قلعه کهنه – آب باریک -قره گل – آخکند – گادمه گتر -مرادقلی – پودرسازان حسینی -مرغداریهای روبروی ظفرآباد- ایستگاه پتروشیمی زرینه-کارگاه پی گستران- شن وماسه لقمان کار -پمپاژآب فاز سه کلکان – سنگ آهن علی پناه -سنگ عمارت ابراهیم آبا د-پنیرسازی کانی سفید-چاه آبهای محور کسنزان تا مرادقلی  ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۷ حسین آباد روستاهای غیبی سور -قره غیبی -پرورش ماهی عبدی – کارخانه شن وماسه حمیدی – کارخانه آجر صیادی -مجتمع رفاهی سپهر تابناک – پاسگاه دوراهی بیجار -کارگاه لقمان کار-چاه آبهای محور قره غیبی 
۸ اداره برق   شهرکهای بهداشت – روحانیون -پیام -پردیس -قاضی – فرمانداری – اندیشه – زاگرس – کارمندان دولت -اصناف – بانکها – سپاه – مسکونی سپاه- پشت اداره برق -خیابا ن آزادگان – کوی کشاورز- محله قشلاق سفیدها – بالای پارک -خیابان ۱۶ متری – مسیر خانه معلم -پشت بانک صادرات -پشت بانک رفاه – مسکن مهرهای اندیشه -شبکه دو – گاز سی ان جی اندیشه -ایستگا ه پتروشیمی جاده دربند -پمپاژ آب  شهری پل نساره – پمپاژ آب خیابان امام- کارخانه نیک الیاف –  ماشین صنعت  خالدیان – کارخانه آسفالت صیادی -شهرداری – اداره راه- بتن عصمی -بتن اسدی – موزاییک سازی رنجبر- کارگاه ادوات آبسینا- شهر ک صنعتی کبودوند ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۹ نساره  روستاهای نساره علیا -نسار ه سفلی – آغه جری- باغچله -دالان -برکه -دربند -تازآباد سردالان -کارگاه سد دالان -خوراک دام آغه جری – کارخانه سپهرلبن – چاه آبهای محور نساره تا غیاث آباد-مرغداریهای مسیر نساره تا دربند
۱۰ سارال  شهر هزارکانیان -روستاهای گلانه -ینگی ارخ -کوله -برده رشه -قجر- کپک -تازه آبا دقدیم – طیطاق -کانی کبود – تازه ده- تازه آباد امین-حاجی موسی – درویان عباس – تازه آبا دآصف – میشیاب – گاو آهن تو -قزل بلاغ -نعل شکن -مره دره -کانی سید مراد – قلعه گاه -گیزمل علیا -گیزمل سفلی -قلعه ولیانه – گرجی – درویشان -کول-دوزخ دره – درویان فارس – زاغه سفلی -زاغه علیا-احمد آباد-محموه -اله دره علیا -اله دره سفلی -قلاته رشکه -افراسیاب -ذلکه -برده سفید -زردک -آقبلاق -ابراهیم آباد- برقلعه -پشت تنگ  -اصحاب جدید -اصحاب قدیم -صادق آبا د-کیله سفید -بهارستان – تازه آبا دبهارستان -باقرآباد -اکبرآباد -سراب میرزا- کارگاه بتن حیدری -کارگاه بتن عصمی -پمپ بنزین شیخ احمدی -پمپ بنزین ضیایی -شن باران – شن وماسه کاویانی – کارگاه فوم فرجی -معاینه فنی بهارستان – مرغداری ها و چاه آبهای محور جاده سنندج-ایستگاه تحقیقاتی بهارستان -ایستگاه پتروشیمی بهارستان  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۱۱ کرفتو  شهرزرینه – روستاهای شاولی -سیر علیا -سیر سفلی -انبارآب- کسنزان -کانی چای – باشقشلاق -شالی شل-حیدردیده بان- پاپاله- قره گل -آخکند- آب باریک- گادمه گتر- مرادقلی -روستاهای شمسه -میرآباد -چالگه-قاچیان -جیرامینگه -سه تپان – گل تپه علیا -فتا ح آباد – مودی -کانی سفید احمد کر – احمد کر-گومه ای – شریف آبا دگومه ای – قلعه جقه گومه ای -خاکی بیگ -ذکی بیگ علیا وسفلی – مران سفلی -مران علیا -قوچاق -کانی شیرین -تگرباری -حیدرآباد-تازه آبا دحیدرآباد- امین آباد -نوبهار – قلعه کهنه حبیبی – برده رشه -گورباباعلی -کرفتو – یوزباشکندی -بایزید آباد – مسعود آباد -حسین آباد -علی آباد مران -کانی کبود – کلکه جار -شن وماسه صمدی  -کارخانه و سیلو کرفتو -پرورش ماهی مسعود آباد – پمپ بنزین یوسفی – دکل فتاح آباد -دکل صداوسیما – مجتمع های شهرزرینه -شهرک صنعتی زرینه -هلال احمر وجها دکشاورزی زرینه – گازسی ان جی زرینه -مجتمع پرواربندی کسنزان – چاه آبهای محور کسنزان تا مرادقلی –
۱۲ زرینه  روستاهای سرقلعه – کهریزه – رشید آباد – وزمان – عزیز آباد-جعفرآباد-گل تپه سفلی -هیجان – تازه اباد هیجان -قره دره -قالوجه -گاوشله -زرینه ورمزیار-دره اسب -وزیر -بابارار – قشلاق سفید – قزکه -ینگی کند -قرچی قران- ظفرآباد -قلعه روتله — کارخانه آسفالت صیادی – کارخانه قند – کارخانه خوراک تن آرا- کلوچه عباسی – کارخانه آجر پزی قزکه – پرورش ماهی میزایی – پرورش ماهی کاکسوندی – پرورش ماهی امینی- پنیرسازی هیجان -چاه آب ها  ومرغداریهای محور وزمان  – کارخانه سیمان – کارخانه آرد شفق -سیلو کوهسار -پمپ بنزین سفیلک – ایستگا ه گاز کهریزه – کارگاه فوم کریمی – مجتمع گاو شیری ظفرآباد-پنیرسازی نوری – ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۱۳ ساحلی  روستاهای دباغ -شیخ حیدر -قلعه ریحانه – تبریز خاتون -برده رشه -گله سور- آب معدنی تینو- پمپاژآب  شهری قره غیبی – کارخانه آرد صیادی – سد سیازاخ – پمپاژآب آبفا -آنتن هنرستان کشاورزی -بازداشتگاه -پمپاژ آب خیابان ساحلی –فازیک شهرک اوباتو- فاز دو شهرک اوباتو- محله های خیابان ساحلی -کانی باوان – خلیفه آباد – مسیر مسجد چهارباغ و خیابان  صلاح الدین ایوبی – کوی کارمندان – مسیر مسجد خلفای راشدین -مسیر بنیاد مسکن- گلشن – فیض آباد – پمپ بنزین رضایی – محور جاه سد سیازاخ – تصفیه خانه آب شهری 
۱۴ اداره برق   شهرکهای بهداشت – روحانیون -پیام -پردیس -قاضی – فرمانداری – اندیشه – زاگرس – کارمندان دولت -اصناف – بانکها – سپاه – مسکونی سپاه- پشت اداره برق -خیابا ن آزادگان – کوی کشاورز- محله قشلاق سفیدها – بالای پارک -خیابان ۱۶ متری – مسیر خانه معلم -پشت بانک صادرات -پشت بانک رفاه – مسکن مهرهای اندیشه -شبکه دو – گاز سی ان جی اندیشه -ایستگا ه پتروشیمی جاده دربند -پمپاژ آب  شهری پل نساره – پمپاژ آب خیابان امام- کارخانه نیک الیاف –  ماشین صنعت  خالدیان – کارخانه آسفالت صیادی -شهرداری – اداره راه- بتن عصمی -بتن اسدی – موزاییک سازی رنجبر- کارگاه ادوات آبسینا- شهر ک صنعتی کبودوند ساعت ۲۰:۵۰ الی ۲۲:۳۰
۱۵ نساره  روستاهای نساره علیا -نسار ه سفلی – آغه جری- باغچله -دالان -برکه -دربند -تازآباد سردالان -کارگاه سد دالان -خوراک دام آغه جری – کارخانه سپهرلبن – چاه آبهای محور نساره تا غیاث آباد-مرغداریهای مسیر نساره تا دربند
۱۶ زرینه  روستاهای سرقلعه – کهریزه – رشید آباد – وزمان – عزیز آباد-جعفرآباد-گل تپه سفلی -هیجان – تازه اباد هیجان -قره دره -قالوجه -گاوشله -زرینه ورمزیار-دره اسب -وزیر -بابارار – قشلاق سفید – قزکه -ینگی کند -قرچی قران- ظفرآباد -قلعه روتله — کارخانه آسفالت صیادی – کارخانه قند – کارخانه خوراک تن آرا- کلوچه عباسی – کارخانه آجر پزی قزکه – پرورش ماهی میزایی – پرورش ماهی کاکسوندی – پرورش ماهی امینی- پنیرسازی هیجان -چاه آب ها  ومرغداریهای محور وزمان  – کارخانه سیمان – کارخانه آرد شفق -سیلو کوهسار -پمپ بنزین سفیلک – ایستگا ه گاز کهریزه – کارگاه فوم کریمی – مجتمع گاو شیری ظفرآباد-پنیرسازی نوری – ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰
۱۷ ساحلی  روستاهای دباغ -شیخ حیدر -قلعه ریحانه – تبریز خاتون -برده رشه -گله سور- آب معدنی تینو- پمپاژآب  شهری قره غیبی – کارخانه آرد صیادی – سد سیازاخ – پمپاژآب آبفا -آنتن هنرستان کشاورزی -بازداشتگاه -پمپاژ آب خیابان ساحلی –فازیک شهرک اوباتو- فاز دو شهرک اوباتو- محله های خیابان ساحلی -کانی باوان – خلیفه آباد – مسیر مسجد چهارباغ و خیابان  صلاح الدین ایوبی – کوی کارمندان – مسیر مسجد خلفای راشدین -مسیر بنیاد مسکن- گلشن – فیض آباد – پمپ بنزین رضایی – محور جاه سد سیازاخ – تصفیه خانه آب شهری 

 

 

 

image_pdfimage_print