تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰


توجه : 

  • برنامه خاموشی های هر بازه زمانی دارای ۳۰ دقیقه انحراف زمانی (زودتر یا دیرتر) می باشد.

 

  •  در صورت مدیریت مصرف و صرفه جویی همشهریان عزیز احتمال اعمال خاموشی های اعلام شده کمتر خواهد شد.
مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان مریوان روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ردیف نام فیدر آدرس مناطق و محدوده ها بازه زمانی 
۱ چناره ایران خودرو – سه راهی رشه د ه -روستاهای تازه آباد – لنج آباد – روستاهای مسیر سد گاران – روستاهای محور جانوره – روستاهای محور کوماسی-روستای رشه ده – سلسی – پیله – چاوگ – جاده لنج آباد -پست روبروی پادگان – ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲ شانو شهرک کوثر ۱و ۲ – پمپ بنزین خاوری – بلوار عبادت قسمت جنوبی – محله های موسک ۱ و۲ وادامه موسک ۲ – -مسکن مهر شهرداری – قسمتی از جاده  لنج آباد – دارسیران ۱ ودارسیران ۲- سایت ادارات -پارک شانو -میدان ناری – بیمارستان بوعلی
۳ نوروز میدان جهاد – ترخان آباد قدیم -شهرک صنعتی جدید– مرکز بهداشت- ترخان آباد ۱-  خیابان کشاورزی – قسمنی از میدان سرباز – قسمتی از جنگلبانی قدیم – قسمتی از محله مسجد حضرت عایشه – قسمتی از کمربندی کوره موسوی – کوچه علی مامه -اداره برق -شهرک شهدا- قسمتی از بیمارستان قدیم- میدان سرباز- فرمانداری جدید- محله نهضت – محله مسجد حضرت عایشه
۴ بهاران محله های بهاران فاز ۱ و۲ کاملا -محله کانی چنار -محله عزیز آباد -محله تپه سبزه پوش و نوبهار روستای بیله کوه ایمام – هتل نوروز -مسکن مهر بهروز سازه -محله علی مشار -استراحتگاه کارگران  ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۵ سروآباد سیلندر پرکنی سنندجی پستهای هجرت شماره ۲ و۴ -کانی دینار شماره ۴ و۵ و۶ -روستای بالک مرغداری ققنوس و مرغداری باوان -مرغداری لاله گوشت -رجبی -سلام وسوران خوشنواز -کوره آجرهای مینویی -معروفی واحک -توفیق مصطفایی -روستای شارانی -روستای مرگ -ننه -چور-آلمانه -شیخ کویره -خیر آباد -سرکل -دری -نشکاش -وسنه
۶ پادگان معاینه فنی خودرو- محله امین بنکر- کارواش آذری- ترمینال سقز- پادگان ارتش- شهرک زیبا – مسکن مهر اوراز- سه راهی موسک – تپه موسک – مسجد معراج – شهرک سعدی – دارسیران ۳- سه راهی بهزیستی- کوره موسوی- دبیرستان نساء- کمربندی کوره موسوی- جنگلبانی سابق- قسمتی از میدان سرباز
۷ شبرنگ دانشگاه پیام نور- دانشگاه آزاد – جایگاه کریم محمدی-  مردوخ- محله بیمارستان فجر- اداره راه قدیم – مسجد سلمان فارسی-کنه دیو- خیابان جمهوری – محله حسینیه-کوچه مسجد جامع- بازار از شبرنگ الی چهاراه اصلی -محله دبیرستان طالقانی – محمدی – آتش نشانی- دارسیران قدیم – تازه آباد دارسیران-بلچه سوری – تکیه – عبه حبیب- چهاراه بایوه-  ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۸ چهارباغ مجتمع تجاری کردستان- مجتمع تجاری خورشید زریوار-مجتمع تجاری یونس کردستانی-بازار سرپوشیده قدیم و جدید- محله حاجی نجیم- آموزش و پرورش قدیم -میدان محمد خان -خیابان مولوی-محله اداره پست – محله زندان- قسمتی از محله شهید چراغی-پوریای ولی-محله های چهارباغ- لیلاخی- مسجد توحید – کمربندی چهارباغ-محله استادیوم -محله بیسارانی- کمربندی بیسارانی وچهارباغ – بلوار دریاچه تا قبر درویش
۹ زاگرس جایگاه کریمی زاده- محله ترمینال جدید ۱-۲ – شهرک قانع – شهرک زاگرس- مسجد حیدر کرار-آموزش و پرورش جدید- جهاد کشاورزی – میدان بار ۱-۲- میانه ایها-کشتارگاه – صداوسیما- محله سازمان آب- مسجد صلاح الدین ایوبی- سردوشیها ۱ – ۲ – محله خله مرانه ای – محله شهید چراغی- ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۱۰ مرز کارخانه دام و طیور باقدم-روستای نی-کانی سانان- دره تفی – سردوش- پیرصفا-کانی سپیکه – ینگیجه- شهر بردره شه-کانی میران- سعدآباد- مرز باشماق – ساوجی- روستاهای خانم شیخان -کهریز -خاو- قلقله – نچی ودره وران
۱۱ چناره ایران خودرو – سه راهی رشه د ه -روستاهای تازه آباد – لنج آباد – روستاهای مسیر سد گاران – روستاهای محور جانوره – روستاهای محور کوماسی-روستای رشه ده – سلسی – پیله – چاوگ – جاده لنج آباد -پست روبروی پادگان – ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۱۲ شانو شهرک کوثر ۱و ۲ – پمپ بنزین خاوری – بلوار عبادت قسمت جنوبی – محله های موسک ۱ و۲ وادامه موسک ۲ – -مسکن مهر شهرداری – قسمتی از جاده  لنج آباد – دارسیران ۱ ودارسیران ۲- سایت ادارات -پارک شانو -میدان ناری – بیمارستان بوعلی
۱۳ نوروز میدان جهاد – ترخان آباد قدیم -شهرک صنعتی جدید– مرکز بهداشت- ترخان آباد ۱-  خیابان کشاورزی – قسمنی از میدان سرباز – قسمتی از جنگلبانی قدیم – قسمتی از محله مسجد حضرت عایشه – قسمتی از کمربندی کوره موسوی – کوچه علی مامه -اداره برق -شهرک شهدا- قسمتی از بیمارستان قدیم- میدان سرباز- فرمانداری جدید- محله نهضت – محله مسجد حضرت عایشه
۱۴ بهاران محله های بهاران فاز ۱ و۲ کاملا -محله کانی چنار -محله عزیز آباد -محله تپه سبزه پوش و نوبهار روستای بیله کوه ایمام – هتل نوروز -مسکن مهر بهروز سازه -محله علی مشار -استراحتگاه کارگران  ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۱۵ سروآباد سیلندر پرکنی سنندجی پستهای هجرت شماره ۲ و۴ -کانی دینار شماره ۴ و۵ و۶ -روستای بالک مرغداری ققنوس و مرغداری باوان -مرغداری لاله گوشت -رجبی -سلام وسوران خوشنواز -کوره آجرهای مینویی -معروفی واحک -توفیق مصطفایی -روستای شارانی -روستای مرگ -ننه -چور-آلمانه -شیخ کویره -خیر آباد -سرکل -دری -نشکاش -وسنه
۱۶ پادگان معاینه فنی خودرو- محله امین بنکر- کارواش آذری- ترمینال سقز- پادگان ارتش- شهرک زیبا – مسکن مهر اوراز- سه راهی موسک – تپه موسک – مسجد معراج – شهرک سعدی – دارسیران ۳- سه راهی بهزیستی- کوره موسوی- دبیرستان نساء- کمربندی کوره موسوی- جنگلبانی سابق- قسمتی از میدان سرباز
۱۷ زاگرس جایگاه کریمی زاده- محله ترمینال جدید ۱-۲ – شهرک قانع – شهرک زاگرس- مسجد حیدر کرار-آموزش و پرورش جدید- جهاد کشاورزی – میدان بار ۱-۲- میانه ایها-کشتارگاه – صداوسیما- محله سازمان آب- مسجد صلاح الدین ایوبی- سردوشیها ۱ – ۲ – محله خله مرانه ای – محله شهید چراغی- ساعت ۲۰:۵۰ الی ۲۲:۳۰
۱۸ مرز کارخانه دام و طیور باقدم-روستای نی-کانی سانان- دره تفی – سردوش- پیرصفا-کانی سپیکه – ینگیجه- شهر بردره شه-کانی میران- سعدآباد- مرز باشماق – ساوجی- روستاهای خانم شیخان -کهریز -خاو- قلقله – نچی ودره وران
۱۹ شبرنگ دانشگاه پیام نور- دانشگاه آزاد – جایگاه کریم محمدی-  مردوخ- محله بیمارستان فجر- اداره راه قدیم – مسجد سلمان فارسی-کنه دیو- خیابان جمهوری – محله حسینیه-کوچه مسجد جامع- بازار از شبرنگ الی چهاراه اصلی -محله دبیرستان طالقانی – محمدی – آتش نشانی- دارسیران قدیم – تازه آباد دارسیران-بلچه سوری – تکیه – عبه حبیب- چهاراه بایوه-  ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰
۲۰ چهارباغ مجتمع تجاری کردستان- مجتمع تجاری خورشید زریوار-مجتمع تجاری یونس کردستانی-بازار سرپوشیده قدیم و جدید- محله حاجی نجیم- آموزش و پرورش قدیم -میدان محمد خان -خیابان مولوی-محله اداره پست – محله زندان- قسمتی از محله شهید چراغی-پوریای ولی-محله های چهارباغ- لیلاخی- مسجد توحید – کمربندی چهارباغ-محله استادیوم -محله بیسارانی- کمربندی بیسارانی وچهارباغ – بلوار دریاچه تا قبر درویش

 

image_pdfimage_print