تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰


توجه : 

  • برنامه خاموشی های هر بازه زمانی دارای ۳۰ دقیقه انحراف زمانی (زودتر یا دیرتر) می باشد.

 

  •  در صورت مدیریت مصرف و صرفه جویی همشهریان عزیز احتمال اعمال خاموشی های اعلام شده کمتر خواهد شد.
مشاهده جدول خاموشی های احتمالی  قطع سراسری برق در شهرستان سروآباد روزهای دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ الی چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ردیف نام فیدر آدرس مناطق و محدوده ها بازه زمانی 
۱ پایگلان روستاهای لنگریز- بوریدر- بیساران- هرسین- ژان -چشمیدر- آریان – نسنار-یوژنان-ژنین- پایگلان- گواز – سرریز- پمپاژ های آب شرب و کشاورزی – مرغداری ها و خانه باغ ها- دکل های مخابراتی سنگ سفید  ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۰:۴۵
۲ کوهساران روستای نیاباد تا روستای دهکانان -مسیر روستای جولانده و دیوزناو تا روستای اسپریز – مسیروستاهای ناو نوین تا روستای بلبر ساعت ۱۰:۴۵ الی ۱۳:۰۰
۳ سروآباد مغازه حسین آباد-ذکریان-قلعه جی- قلعه گاه-گلانه-هلوژان-تازآباد-تفلی-سپیدار -تخان- انجمنه-هزار خانی- احمدآباد-ابراهیم آبادکوره های آجر پزیی- مرغداریها- پمپاژ آب شرب و کشاورزی- کارخانه قارچ قلعه جی
۴ اورامان روستاهای حسین آباد-خشکین-زلکه-دره ناخی- دزلی- بندول-بهرام آباد-دره کی-دمیو-کماله-رودبر-ویسیان- شهر اورامان و سرپیر- پاسگاه های مرزی – پمپاژهای آب شرب و کشاورزی- هتل اورامان-بخشداری اورامان ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۱۵
۵ رزاب اداره فرمانداری- بیمارستان سرو آباد -آنتن های مخابرات سطح شهر- چاه آب شرب و ایستگاه پمپاژ شهر سروآباد- اداره اطلاعات –  سی ان جی سروآباد- بازارچه مرزی  مله خورد- گلوگاه  ایست و بازرسی -مرغداری ها – دانشگاه پیام نور + مرکز شهر و محله شیخان- کارخانه آرد – روستاهای رزاب کرآباد- نسل و گوشخانی -نگل- برقرو- دورود -ترخان آباد ساعت ۱۵:۱۵ الی ۱۷:۳۰
۶ پایگلان روستاهای لنگریز- بوریدر- بیساران- هرسین- ژان -چشمیدر- آریان – نسنار-یوژنان-ژنین- پایگلان- گواز – سرریز- پمپاژ های آب شرب و کشاورزی – مرغداری ها و خانه باغ ها- دکل های مخابراتی سنگ سفید  ساعت ۱۷:۳۰ الی ۱۹:۱۰
۷ کوهساران روستای نیاباد تا روستای دهکانان -مسیر روستای جولانده و دیوزناو تا روستای اسپریز – مسیروستاهای ناو نوین تا روستای بلبر ساعت ۱۹:۱۰ الی ۲۰:۵۰
۸ سروآباد مغازه حسین آباد-ذکریان-قلعه جی- قلعه گاه-گلانه-هلوژان-تازآباد-تفلی-سپیدار -تخان- انجمنه-هزار خانی- احمدآباد-ابراهیم آبادکوره های آجر پزیی- مرغداریها- پمپاژ آب شرب و کشاورزی- کارخانه قارچ قلعه جی
۹ رزاب اداره فرمانداری- بیمارستان سرو آباد -آنتن های مخابرات سطح شهر- چاه آب شرب و ایستگاه پمپاژ شهر سروآباد- اداره اطلاعات –  سی ان جی سروآباد- بازارچه مرزی  مله خورد- گلوگاه  ایست و بازرسی -مرغداری ها – دانشگاه پیام نور + مرکز شهر و محله شیخان- کارخانه آرد – روستاهای رزاب کرآباد- نسل و گوشخانی -نگل- برقرو- دورود -ترخان آباد ساعت ۲۰:۱۵ الی ۲۲:۳۰
۱۰ اورامان روستاهای حسین آباد-خشکین-زلکه-دره ناخی- دزلی- بندول-بهرام آباد-دره کی-دمیو-کماله-رودبر-ویسیان- شهر اورامان و سرپیر- پاسگاه های مرزی – پمپاژهای آب شرب و کشاورزی- هتل اورامان-بخشداری اورامان ساعت ۲۲:۳۰ الی ۲۴:۰۰

 

 

image_pdfimage_print