x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

فهرست پیمانکاران مجاز خرید خدمت

image_pdfimage_print

قابل توجه مراجعین محترم

  لیست پیمانکاران مجاز خرید خدمت  را می توانید از طریق لینک های زیر به تفکیک  دریافت نمایید.

 


ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
پیمانکاران مجاز اجاره خودرو ۹۷۰۲۰۴0.015 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-اجاره-خودرو-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز اصلاح انشعاب ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-اصلاح-انشعاب-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز بازدید محل ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-بازديد-محل-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز تست و بازرسی ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-تست-و-بازرسي-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز حفاری و چاله کنی ۹۷۰۲۰۴0.010 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-حفاري-و-چاله-كني-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز قرائت و توزیع ۹۷۰۲۰۴0.010 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-قرائت-و-توزيع-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز قطع و وصل ۹۷۰۲۰۴0.011 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-قطع-و-وصل-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز کلید در دست ۹۷۰۲۰۴0.012 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-کلید-در-دست-970204.xlsx
پیمانکاران مجاز مراکز روستایی ۹۷۰۲۰۴0.013 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/پيمانكاران-مجاز-مراكز-روستايي-970204.xlsx