x

نرم افزار همراه

برای مشاهده نرم افزار های تلفن همراه ما روی دکمه زیر کلیک کنید


مشاهده

فهرست کالاهای مورد نیاز شرکت

image_pdfimage_print

ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
فایل آزمایشی0.238 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/فایل-آزمایشی.pdf
۱۰۰۰۱۰۰۰۲- راک -تیر بتونی‌ ۹/۲۰۰0.368 KBhttp://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/07/Doc2.pdf