۲-اسلاید حریم شبکه
۴- اسلاید برق من
اسلایدر شعار سال
IMG_20240702_124058_400

نقشه کردستان

برای مشاهده اطلاعات هر شهر روی نام شهر کلیک نمایید تا نمایان شود

شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان سنندج – بلوار جانبازان – سایت اداری
کدپستی: ۳۴۴۶۳ – ۶۶۱۶۷
تلفن: ۹ الی ۳۳۲۸۳۶۰۱ – (۰۸۷)
تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)
دورنگار: ۳۳۲۸۱۷۲۵ – (۰۸۷)
رایانامه: info (at) kurdelectric.ir

نقشه کردستان
قروه بیجار دهگلان کامیاران سنندج سرو آباد مریوان دیواندره سقز بانه

قروه

ساختمان اداری قروه

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان قروه

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان قروه - بلوار امام خمینی

کدپستی: ۶۶۶۱۹۱۷۸۱۴

تلفن: ۳۵۲۴۴۸۰۰ – (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۵۲۲۳۲۳۲ – (۰۸۷)

رایانامه: m.ghorveh (at) kurdelectric.ir

بیجار

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بیجار 

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان بیجار - خیابان آزدگان

کدپستی: ۶۶۵۱۶۴۳۹۷۱

تلفن:    ۳۸۲۲۲۲۴۵ -   ۳۸۲۲۴۴۰۰– (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۸۲۲۴۰۰۰– (۰۸۷)

رایانامه: m.bijar (at) kurdelectric.ir

دهگلان

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان دهگلان

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان دهگلان - خیابان بخشداری

کدپستی: ۶۶۶۷۱۳۴۴۷۹

تلفن:    ۳۵۱۲۲۱۰۰- (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۵۱۲۲۶۰۰– (۰۸۷)

رایانامه: m.dehgolan (at) kurdelectric.ir

کامیاران

ساختمان اداری کامیاران

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان کامیاران

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان کامیاران - خیابان ـ آزادی

کدپستی:

تلفن:      ۳۵۵۲۵۱۵۵– (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۵۵۲۴۴۱۰ – (۰۸۷)

رایانامه: m.kamyaran (at) kurdelectric.ir

سنندج

ساختمان توزیع برق شهرستان سنندج

نشانی: استان کردستان – شهرستان سنندج - خیابان اکباتان

کدپستی:

تلفن:      ۳۳۱۵۱۳۰۰ (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۳۱۶۳۷۶۸– (۰۸۷)

رایانامه: m.sanandaj (at) kurdelectric.ir

سرو آباد

ساختمان اداری سرو آباد

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سروآباد

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان سروآباد - خیابان فرمانداری

کدپستی:۶۶۷۸۱۱۳۱۴۷

تلفن:      ۳۴۸۲۳۸۴۱ (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۴۸۲۳۸۴۲– (۰۸۷)

رایانامه: m.sarvabad (at) kurdelectric.ir

مریوان

ساختمان اداری مریوان

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مریوان

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان مریوان - خیابان ابو اهمار

کدپستی:۶۶۷۱۷۴۵۵۶۹

تلفن:    ۳۴۵۲۱۲۲۱ (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۴۵۲۱۲۲۳ – (۰۸۷)

رایانامه: m.marivan (at) kurdelectric.ir

دیواندره

ساختمان اداری قروه

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان دیواندره

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان دیواندره - خیابان امام

کدپستی: ۶۶۴۱۷۵۳۱۶۴

تلفن:    ۳۸۷۲۲۵۶۵ (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۸۷۲۲۳۰۰– (۰۸۷)

رایانامه: m.divandareh (at) kurdelectric.ir

سقز

ساختمان اداری سقز

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان سقز

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان سقز - بلوار انقلاب

کدپستی: ۶۶۸۱۶۳۵۸۹۵

تلفن:    ۳۶۲۲۲۰۹۷ (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۶۲۲۳۰۷۰– (۰۸۷)

رایانامه: m.saghez (at) kurdelectric.ir

بانه

عکس ساختمان اداری بانه

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان بانه

درباره مدیریت توزیع برق شهرستان

نشانی: استان کردستان – شهرستان بانه - خیابان امام

کدپستی: ۶۶۹۱۶۱۳۹۴۸

تلفن:  ۳۴۲۶۰۰۲۲ (۰۸۷)

تلفن گویا: ۳۳۲۸۶۸۴۶ – (۰۸۷)

دورنگار: ۳۴۴۶۵۸۸۱– (۰۸۷)

رایانامه: m.baneh (at) kurdelectric.ir

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۲۳ مرداد ۱۴۰۲