تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۰
تاریخ بروزرسانی: ۸ آبان ۱۴۰۰

معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق کردستان خبر داد:

آمادگی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان درمواجه با بارشهای احتمالی 

معاون بهره برداری ودیسپاچینگ شرکت توزیع برق کردستان از آماده باش کارکنان و اکیپ های عملیاتی این شرکت باتوجه به هشدار هواشناسی درخصوص رویارویی با حوادث احتمالی و موج هوایی ناپایدار و کاهش محسوس دما دراستان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق کردستان سیدمحمدفتحی با اشاره به تجربیات سال های گذشته درمواجهه بافصل بارندگی وسرما گفت: باتوجه به گستردگی شبکه فشارضعیف ومتوسط دراستان ازابتدای سال جاری تاکنون با اجرای دوطرح بزرگ جهادی تاب آوری وجایگزینی شبکه های فرسوده به کابل خودنگهداری باشناسایی ورفع عیب نقاط قابل بهبود وحادثه خیز، به ترتیب بیش از ۲۸۰ مرحله تاب آوری وحدود۱۳۰۰کیلومترشبکه برق فرسوده باکابل خودنگهدار جایگزین شده است تادرزمان بحران شاهدکمترین میزان ناپایداری درشبکه توزیع برق استان  باشیم.

وی افزود: درحال ۴۴ اکیپ اجرایی شرکت و۳۳ اکیپ مراکز عملیات و اتفاقات شهری و روستایی با تمام امکانات و تجهیزات ، نفرات وخودروهای سبک وسنگین جهت واکنش سریع درصورت وقوع ناپایداری شبکه برق آماده خدمت رسانی به هم استانیهای شریف می باشند.

وی درادامه مستندسازی کلیه فرآیندها را در این فرضیه ضروری دانست وبیان داشت : تدارکات وتمهیدات لازم جهت مقابله با بارش های یاد شده وآماده سازی تجهیزات وماشین آلات ازجمله بیل مکانیکی ، اسنوتراک وسایرماشین آلات ومولدهای اضطراری صورت گرفته تاچنانچه بابارش های احتمالی مواجهه باشیم به خوبی بتوانیم پایداری شبکه را حفظ کنیم.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق کردستان با اشاره به رخدادهایی که صنعت برق با آن دست وپنجه نرم می کند افزود: با وقوع حوادث طبیعی همچون گرمای شدید، سیل ، طوفان ، زلزله ، برف های سنگین واخیرا هم ویروس کرونا، نه تنها فعالیت ها در شرکت توزیع برق کردستان کاهش نمی یابد بلکه تلاش وکوشش مضاعف خواهد شد و باید با تفکر وعملکرد جهادی براین وقایع غلبه کرد وبرعادی سازی شرایط کمک کنیم .

فتحی دربخش دیگری ازسخنان خود به تامین تجهیزات و ابزار آلات جدید موردنیاز حوزه مدیریت بحران  شرکت اشاره وخاطرنشان کرد : به منظورافزایش توان عملیاتی وپاسخگویی به بحران های احتمالی پیش رو، علاوه برآمادگی صددرصدی نیروهای اجرایی وعملیاتی ،تعدادقابل توجهی تجهیزات همچون : ۱- لجن کشی ۲-اره برقی ۳-چادرگروهی ۴-چراغ اضطراری ۳متری۵- کپسول آتش نشانی ۶- موتوربرق حفاردستی و برق و همچنین یک دستگاه خودرو مدیریت بحران تهیه و امسال به تجهیزات مجموعه ستاد بحران شرکت اضافه شده است.

وی با بیان اینکه لزوم همکاری وصبوری مردم درشرایط بحران مهم است درپایان خاطرنشان کرد : درصورت بروزهرگونه حادثه ای درشبکه توزیع برق استان شهروندان از نزدیک شدن ودست زدن به تاسیسات وتجهیزات برقی آسیب دیده خودداری نموده وموارد را ازطریق تماس یا سامانه تلفنی شبانه روزی  ۱۲۱ (اتفاقات برق) اطلاع رسانی نمایند .

image_pdfimage_print