ترتیب نمایش نام فایل اندازه بارگیری
17آیین نامه تکمیلی تعرفه ها0.720 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/آیین-نامه-تکمیلی-تعرفه-ها.pdf
16آیین نامه پذیرش پروژه هاى دانشگاهى0.210 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/آيين-نامه-پذيرش-پروژه-هاى-دانشگاهى.pdf
15آیین نامه پذیرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى تحقیقاتى در صنعت برق0.342 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/آيين-نامه-پذيرش-پروژه-هاى-طراحى-و-ساخت-نمونه-هاى-تحقيقاتى-در-صنعت-برق.pdf
14آیین نامه نحوه محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان (حق التحقیق) پروژه هاى تحقیقاتى دبیرخانه تحقیقات برق0.271 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/آيين-نامه-نحوه-محاسبه-حق-الزحمه-ساعتى-محققان-حق-التحقيق-پروژه-هاى-تحقيقاتى-دبيرخانه-تحقيقات-برق.pdf
13آیین نامه نظارت بر پروژه هاى تحقیقاتى0.329 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/آيين-نامه-نظارت-بر-پروژه-هاى-تحقيقاتى.pdf
12آیین‌نامه‌ نحوه تعیین میزان حق‌الزحمه اظهار نظر کارشناسى پروژه تحقیقاتى و حق شرکت درجلسات فنى تحقیقات برق0.202 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/آيين‌نامه‌-نحوه-تعيين-ميزان-حق‌الزحمه-اظهار-نظر-كارشناسى-پروژه-تحقيقاتى-و-حق-شركت-درجلسات-فنى-تحقيقات-برق.pdf
11دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزارى سمینار0.188 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-انتخاب-پروژه-جهت-برگزارى-سمينار.pdf
10دستورالعمل تعریف و انجام پروژه تحقیقاتى0.200 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-تعريف-و-انجام-پروژه-تحقيقاتى.pdf
9دستورالعمل تهیه گزارشهاى نهایى پروژه0.344 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-تهيه-گزارشهاى-نهايى-پروژه.pdf
8دستورالعمل تهیه مقاله از پروژه پایان یافته0.195 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-تهيه-مقاله-از-پروژه-پايان-يافته.pdf
7دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایى0.260 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-گردش-كار-تاييد-گزارش-نهايى.pdf
6دستورالعمل گردش کار تصویب تعریف پروژه تحقیقاتى0.256 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-گردش-كار-تصويب-تعريف-پروژه-تحقيقاتى.pdf
5دستورالعمل گردش کارمالى پروژه هاى تحقیقاتى0.265 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-گردش-كارمالى-پروژه-هاى-تحقيقاتى.pdf
3دستورالعمل نحوه ارائه گزارشهاى پیشرفت پروژههاى0.271 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/دستورالعمل-نحوه-ارائه-گزارشهاى-پيشرفت-پروژههاى.pdf
4فلوچارت(گردش تصویب تعریف پروژه)0.203 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/فلوچارتگردش-تصويب-تعريف-پروژه.pdf
2فلوچارت(گردش تصویب گزارش نهایی پروژه)0.287 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/02/فلوچارتگردش-تصويب-گزارش-نهايي-پروژه.pdf
18تعرفه های برق و شرایط عمومی انها سال ۹۸1.269 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/08/تعرفه-های-برق-و-شرایط-عمومی-انها-سال-98.pdf
1آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق0.590 KBhttps://kurdelectric.ir/wp-content/uploads/2019/08/آیین-نامه-تکمیلی-تعرفه-های-برق.pdf


 

 

نظر سنجی قوانین و مقررات

  • چگونه با شما ارتباط برقرار کنيم:

image_pdfimage_print
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰