تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ بروزرسانی: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

مدیر برق شمال سنندج ازاتمام طرح تبدیل 7 کیلومترشبکه سیم مسی به کابل خودنگهداربااعتباری بالغ بر250میلیون تومان خبرداد

محمدآزادحسینی مدیر برق شمال سنندج در تشریح این خبرگفت:تبدیل ۷کیلومترشبکه فشارضعیف سیم مسی به کابل خودنگهدارباهدف افزایش پایداری شبکه ورفع معایب ،پیش گیری ازسرقت انرژی وتجهیزات شبکه وبمنظورجمع آوری انشعابات غیرمجازدرسطح شهرسنندج به بهره برداری رسید.

وی  درادامه اذعان داشت:این طرح درشهرسنندج وبصورت متفرقه درخیابانهای جورآباد-بلوارکردستان (پشت دارالقران)محله های مهاباد نایسر-خیابان دکل وخیابان شیخ ره ش بااعتباری بالغ بر۲۵۰میلیون تومان ازمحل منابع داخلی به اتمام رسید.

مدیرتوزیع برق شمال سنندج درادامه خاطر نشان کرد:با اجرای این پروژه ضمن کاهش تلفات فنی وغیرفنی ،بهبودمبلمان شهری ،کاهش خطرات برق گرفتگی وافزایش رضایتمندی مشترکان ،به میزان قابل توجهی شاخص های بهره برداری ارتقاخواهدیافت.

image_pdfimage_print